Sari la continut
Sari la continut

Decideți cu privire la clasificare și etichetare

În cazul în care evaluarea amestecului arată că pericolele asociate acestuia îndeplinesc criteriile pentru încadrare în una sau mai multe clase, categorii sau diferențieri de pericol, va trebui să decideți cu privire la clasa, categoria sau diferențierea de pericol fizic, de sănătate sau de mediu.

După luarea acestei decizii, trebuie să verificați care sunt elementele de etichetare care corespund clasificărilor de pericol. Tabelele conținute în părțile 2-5 din anexa I la Regulamentul CLP stabilesc o corespondență între criteriile fiecărei clase și categorii/divizii de pericol și elementele corespunzătoare ale clasificării și etichetării. Nu uitați să verificați dacă o frază, un cuvânt de avertizare sau o pictogramă are prioritate asupra alteia. Regulile de prioritate pentru aceste elemente ale etichetei sunt explicate în capitolele 3-6 din Ghidul pentru etichetare și ambalare.

După ce v-ați decis asupra clasificării, va trebui să hotărâți ce informații despre pericol veți indica pe etichetă. Eticheta trebuie să cuprindă următoarele informații:

  • detalii privind furnizorul; 
  • identificatorul de produs;
  • cantitatea nominală;
  • componentele periculoase;
  • pictogramele de pericol; 
  • cuvântul de avertizare; 
  • frazele de pericol;
  • frazele de precauție (de obicei nu mai mult de șase, cu excepția situației în care sunt necesare pentru a reflecta natura și gravitatea pericolelor);
  • informații suplimentare, în cazul în care sunt relevante.

Exemplu de etichetă

 

Obligația de clasificare și atribuire a frazelor de pericol corespunzătoare este prezentată la articolul 13 din Regulamentul CLP.

 

Frazele de pericol

În principiu, eticheta unui produs trebuie să includă toate frazele de pericol relevante. Cu toate acestea, în cazul în care o substanță sau un amestec se încadrează în mai multe clase de pericol sau diferențieri ale unei clase de pericol, toate frazele de pericol rezultate din clasificare trebuie să apară pe etichetă, cu excepția cazului în care apare o duplicare sau o redundanță evidentă. Această situație este ilustrată într-un exemplu în secțiunea 4.1.6 a Ghidului privind aplicarea criteriilor CLP.

Formulările corecte ale frazelor de pericol, astfel cum trebuie să apară pe etichetă, sunt enumerate, în toate limbile, în anexa III la Regulamentul CLP. Puteți căuta fiecare frază de precauție, în toate limbile UE, în baza de date terminologică multilingvă privind produsele chimice (ECHA-term).

În plus, există reguli speciale care privesc etichetarea anumitor amestecuri cu proprietăți speciale. Pericolele specifice la care se referă aceste reguli sunt indicate pe etichetă cu ajutorul frazelor suplimentare EUH. Aceste proprietăți și reguli sunt prezentate în anexa II la Regulamentul CLP. De exemplu, prezența plumbului într-un amestec impune etichetarea cu EUH201, iar posibilitatea eliberării unui gaz toxic în contact cu apa impune etichetarea cu EUH029. Acordați atenție identificării tuturor frazelor EUH, întrucât acestea sunt informații suplimentare obligatorii. Chiar dacă un amestec nu este clasificat ca fiind periculos, s-ar putea să fie nevoie ca produsul să fie etichetat în conformitate cu anexa II la CLP, precum în cazul substanțelor sensibilizante (EUH208), sau ca o fișă cu date de securitate să fie disponibilă la cerere (EUH210).

 

Frazele de precauție

Etichetele produselor trebuie să conțină frazele de precauție relevante, care oferă indicații privind modul de prevenire sau de minimizare a efectelor adverse pentru sănătatea omului sau pentru mediu care pot apărea din cauza pericolelor reprezentate de substanță sau de amestec. Frazele de precauție trebuie selectate ținând seama de frazele de pericol folosite, de utilizarea sau utilizările intenționate sau identificate ale produsului, precum și de instrucțiunile de bază specificate în coloanele „condiții de utilizare" din tabelele 6.1-6.5 din anexa IV la Regulamentul CLP. Trebuie să se evite duplicarea și redundanța.

Atunci când se furnizează publicului larg o substanță sau un amestec, trebuie inclusă o frază de precauție care se referă la eliminarea produsului, precum și la eliminarea ambalajului. Pentru a fi ușor de citit și de înțeles, etichetele trebuie să conțină maximum șase fraze de precauție. Cu toate acestea, în cazul în care natura și gravitatea pericolelor impun acest lucru, se pot include mai mult de șase fraze.

Informații și sfaturi referitoare la selectarea celor mai potrivite fraze de precauție sunt prezentate în capitolul 7 din Ghidul pentru etichetare și ambalare.

Formulările corecte ale frazelor de precauție, astfel cum trebuie să apară pe etichetă, sunt enumerate, în toate limbile, în anexa III la Regulamentul CLP. Puteți căuta fiecare frază de precauție, în toate limbile UE, în baza de date terminologică multilingvă privind produsele chimice (ECHA-term).

 

Etichetarea

Mai multe sfaturi și exemple privind etichetarea corectă sunt prezentate în Ghidul pentru etichetare și ambalare. Pentru informații privind dimensiunea etichetei și elementele acesteia, a se vedea capitolul 5.2 din ghid.

 

Fișa cu date de securitate

Fișa cu date de securitate (FDS) trebuie transmisă odată cu amestecurile clasificate ca periculoase, precum și la cererea solicitantului, atunci când amestecul conține substanțe periculoase care depășesc anumite niveluri ale concentrației.

La reclasificarea unui amestec, trebuie să actualizați fișa cu date de securitate pentru a reflecta noua clasificare și noua etichetare a amestecului dumneavoastră, conforme cu CLP. Dacă există modificări substanțiale, trebuie să transmiteți clienților dumneavoastră noua versiune a FDS. De asemenea, FDS trebuie să prezentaţi o sinteză a modificărilor.

În Ghidul de redactare a fișelor cu date de securitate, veți găsi sfaturi detaliate cu privire la pașii necesari pentru întocmirea unei fișe cu date de securitate adecvate.

Decideți cu privire la clasificare și etichetare

Categories Display

Etichetate ca:

(faceți clic pe etichetă pentru a căuta conținut relevant)


Route: .live1