Revizuiți clasificarea

Rețineți faptul că există mai multe motive care pot impune revizuirea clasificării unui amestec.

 

Modificări aduse clasificării armonizate a substanțelor componente

Clasificarea și etichetarea armonizate ale substanțelor din anexa VI la CLP pot fi modificate atunci când apar informații noi, care au fost revizuite. Acest lucru poate afecta clasificarea amestecului dumneavoastră. Aceste modificări ale clasificării armonizate trebuie adoptate după o perioadă de tranziție, în mod normal de optsprezece luni de la publicarea lor în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

În plus, în timpul examinării datelor disponibile referitoare la clasificare, este posibil să identificați aspecte care sunt încă în discuție. De exemplu, s-a prezentat o propunere de clasificare și etichetare armonizată a unei substanțe, dar clasificarea și etichetarea armonizate ale substanței respective nu sunt încă finalizate și incluse în partea 3 din anexa VI la Regulamentul CLP; sau o substanță prezintă mai multe înregistrări diferite în inventarul C&E și se prevede sau este deja în curs o discuție pentru a ajunge la un acord privind clasificarea. Acesta este un indiciu al faptului că, în curând, clasificarea substanței s-ar putea modifica. Într-un asemenea caz, trebuie să fiți permanent informat, verificând regulat modificările publicate ale Regulamentului CLP (adaptări la progresul tehnic – APT), înregistrările relevante din inventarul C&E, precum și avizele relevante ale comitetelor tehnice și științifice (în special avizele Comitetului pentru evaluarea riscurilor din cadrul ECHA).

 

Modificări aduse clasificării din fișa cu date de securitate prezentată de furnizor

Atunci când furnizorul modifică clasificarea unei substanțe sau a unui amestec utilizat sau importat de dumneavoastră, trebuie să reevaluați întotdeauna clasificarea amestecului pe care îl formulați sau îl importați.

 

Modificări aduse amestecului

Atunci când se aduce o modificare amestecului, fie de către un formulator din UE/SEE, fie de către producătorul din afara UE/SEE al unui amestec importat, trebuie efectuată o nouă evaluare. O modificare la nivelul clasificării poate rezulta din:

(a)     modificarea concentrației unuia sau mai multor constituenți periculoși (a se vedea tabelul 1.2 din anexa I la CLP);

(b)    modificarea compoziției prin substituirea sau adăugarea unuia sau mai multor constituenți;

(c)     o variație semnificativă de la un lot la altul, care poate impune o nouă evaluare a clasificării. Variațiile mici nu afectează neapărat clasificarea. Aceste aspecte sunt explicate în capitolul 1.6.3.2.2 din Ghidul privind aplicarea criteriilor CLP (Principii de corelare – Loturi de producție).

 

Noi informații privind substanțele

Procesul de înregistrare în conformitate cu Regulamentul REACH impune colectarea și generarea pe scară largă de informații privind substanțele. Acest lucru a condus la o creștere semnificativă a informațiilor disponibile, ceea ce impune de multe ori necesitatea revizuirii clasificării și etichetării amestecurilor care conțin astfel de substanțe.

 

Modificări aduse criteriilor

O modificare la nivelul clasificării unui amestec poate rezulta și din modificarea legislației, în special din modificarea criteriilor de clasificare ca urmare a adaptării CLP la progresul tehnic (APT). Aceste modificări ale criteriilor CLP trebuie adoptate după o perioadă de tranziție, în mod normal de optsprezece luni de la publicarea lor în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Având în vedere faptul că trebuie să adaptați clasificarea amestecului dumneavoastră în conformitate cu rezultatul noii evaluări și să actualizați cât mai curând posibil eticheta și fișa cu date de securitate, asigurați-vă că sunteți la curent atât cu noile informații care apar, cât și cu modificările legislative. De asemenea, trebuie să stabiliți un plan care să vă ajute să reacționați fără întârzieri nejustificate la noile evoluții privind clasificarea și etichetarea.

Categories Display

Etichetate ca:

(faceți clic pe etichetă pentru a căuta conținut relevant)