Sari la continut
Sari la continut

Evaluați informațiile prin prisma criteriilor de clasificare

După colectarea tuturor informațiilor și evaluarea valabilității lor, este momentul să comparați datele cu criteriile de clasificare și să luați o decizie cu privire la clasificarea amestecului. Criteriile sunt indicate, pentru fiecare clasă de pericol sau diferențiere, în secțiunile 2-5 din anexa I la Regulamentul CLP.

La evaluarea datelor colectate, se recomandă să urmați logica abordării etapizate din figura 1.6.1-a din Ghidul privind aplicarea criteriilor CLP. Va trebui să urmați succesiunea decizională separat pentru fiecare clasă de pericol. În general, trebuie să se ia în considerare următoarele situații:

  • în cazul în care, pentru o anumită clasă de pericol, sunt disponibile date despre substanțele individuale, decizia privind clasificarea amestecului se poate baza fie pe concentrația substanțelor din amestec, luând în considerare SCL și factorii M, fie pe calcule care utilizează formule specifice. Metodele sunt specificate, separat pentru fiecare clasă de pericol, în anexa I la Regulamentul CLP (a se vedea secțiunea 1.6.3.4 din ghid);
  • în cazul în care sunt disponibile date despre amestecul propriu-zis, acestea pot fi, în cea mai mare parte, comparate direct cu criteriile de clasificare pentru substanțe din anexa I la Regulamentul CLP, iar amestecul poate fi clasificat în consecință (a se vedea secțiunea 1.6.3.1 din Ghidul privind aplicarea criteriilor CLP);
  • chiar dacă nu dispuneți de date despre amestecul propriu-zis, este posibil să aveți informații despre amestecuri similare testate. Dacă amestecul dumneavoastră și amestecurile similare testate îndeplinesc condițiile explicate în capitolul 1.6.3.2 din Ghidul privind aplicarea criteriilor CLP, se pot utiliza principii de corelare pentru clasificarea amestecului. Principiile de corelare se aplică, în principal, fie în cazul amestecurilor foarte simple, fie în cazul modificărilor de compoziție foarte simple aduse unui amestec care a fost deja clasificat. Ghidul pune la dispoziție exemple simple referitoare la principiile de corelare.

În cazul în care decideți că informațiile despre amestec sau despre substanțele din amestec nu sunt suficiente pentru clasificare, vă rugăm să vă contactați furnizorii.  

Procesul de evaluare a informațiilor privind pericolele este prezentat în capitolul 2 (articolele 9-12) din Regulamentul CLP. Vă recomandăm să utilizați secțiunile specifice din anexa I la Regulamentul CLP pentru a vă structura activitatea.

 

Care sunt pericolele pentru care trebuie utilizate informații privind substanțele individuale?

Cancerigenitatea, mutagenitatea, toxicitatea pentru reproducere, precum și proprietățile de bioacumulare și biodegradare din cadrul evaluării pentru clasificarea ca „periculos pentru mediul acvatic" trebuie evaluate întotdeauna pe baza substanțelor individuale din amestec.

În plus, în practică, clasificarea unui amestec din punctul de vedere al sensibilizării pielii și căilor respiratorii se bazează, de obicei, pe substanțele sale individuale, întrucât orice amestec trebuie clasificat ca sensibilizant pentru căile respiratorii sau pentru piele atunci când cel puțin un component a fost clasificat astfel și este prezent într-o concentrație cel puțin egală cu limitele generice corespunzătoare.

 

Cum se realizează testarea?

Pentru stabilirea pericolelor fizice, în cazul în care nu există deja informații adecvate și de încredere în literatura de referință sau în bazele de date, trebuie să se genereze date de testare privind amestecul propriu-zis.

Regulamentul CLP nu impune noi teste în scopul clasificării ca periculos pentru sănătate sau mediu. În mod normal, pentru a evita testarea inutilă pe animale, ar trebui să nu se genereze astfel de date pentru amestecuri. În schimb, pentru a stabili clasificarea trebuie să se folosească toate informațiile disponibile referitoare la substanțele individuale din amestec. Se pot aplica unele metode care utilizează culturi de celule sau țesuturi, de exemplu pentru testarea potențialului coroziv al amestecurilor cu valori extreme ale pH-ului, care au o capacitate scăzută de neutralizare.

 

Amestecuri deja clasificate în conformitate cu Directiva 1999/45/CE (Directiva privind preparatele periculoase)

Oricine a aplicat anterior normele din Directiva privind preparatele periculoase (DPD) ar trebui să țină seama de faptul că aplicarea Regulamentului CLP presupune mai multe modificări la nivelul formulelor de calcul și al criteriilor de clasificare; prin urmare, adesea sunt necesare recalcularea și reclasificarea. Deseori, pentru proprietăți cum ar fi toxicitatea acută, iritarea, sensibilizarea și toxicitatea pentru reproducere, clasificarea rezultată este diferită de sistemul anterior, chiar dacă datele de bază nu s-au schimbat. Atunci când faceți o reclasificare, asigurați-vă că luați în considerare toate capitolele relevante din anexa I la Regulamentul CLP, astfel cum este explicat în Ghidul privind aplicarea criteriilor CLP.

În cazul în care amestecul dumneavoastră a fost deja clasificat în conformitate cu DPD (anterior datei de 1 iunie 2015) și, în pofida tuturor eforturilor, nu aveți acces la niciun fel de date privind amestecul sau substanțele din amestec, puteți utiliza tabelul de corespondență 1.1 din anexa VII la CLP, pentru a converti anumite clase de pericol din clasificarea DPD anterioară în clasificarea conformă Regulamentului CLP. Totuși, este important de notat faptul că, atunci când sunt disponibile date privind clasa de pericol a unei substanțe sau a unui amestec, substanța sau amestecul în cauză trebuie clasificate conform criteriilor CLP și nu trebuie utilizate tabelele din anexa VII. Și informațiile noi pot afecta clasificarea; de aceea, este posibil ca o clasificare DPD să nu mai fie exactă, iar utilizarea tabelului de corespondență să nu asigure un rezultat acceptabil.

Tabelul de corespondență ar trebui utilizat doar orientativ pentru o posibilă clasificare a unui amestec. Posibilitățile și limitele utilizării anexei VII la Regulamentul CLP sunt explicate în capitolul 1.7 din Ghidul privind aplicarea criteriilor CLP.

Evaluați informațiile prin prisma criteriilor de clasificare

Categories Display

Etichetate ca:

(faceți clic pe etichetă pentru a căuta conținut relevant)


Route: .live1