Îndeplinirea obligațiilor care vă revin în urma deciziei Comisiei Europene

Comisia Europeană pregătește un proiect de decizie de autorizare în termen de trei luni de la primirea avizelor din partea ECHA. Ca urmare a proiectului de decizie, sunt necesare minimum trei luni pentru a vota în cadrul comitetului REACH și pentru procedura de adoptare ulterioară, inclusiv pentru traduceri, în cadrul Comisiei. Prin urmare, întregul proces decizional durează, în mod normal, mai mult de șase luni.

Obligațiile după acordarea unei autorizații

Dacă autorizația este acordată de Comisia Europeană, aceasta este supusă condițiilor descrise în raportul de securitate chimică depus odată cu cererea. Decizia de autorizare a Comisiei poate prevedea condiții suplimentare. Titularul de autorizație trebuie să continue eforturile de a găsi alternative mai sigure după primirea deciziei din partea Comisiei.

Titularii de autorizații

Titularii de autorizații trebuie să respecte condițiile deciziei. Titularii de autorizații din amonte, adică producătorii, importatorii sau reprezentanții unici, trebuie să includă pe etichetă numărul de autorizație, înainte de a introduce pe piață substanța sau amestecul care conține substanța. De asemenea, titularii de autorizații din amonte trebuie să actualizeze fișa cu date de securitate (FDS).

Utilizatorii din aval care intră sub incidența autorizației unui operator din amonte

Utilizatorii din aval ai unei substanțe din anexa XIV care intră sub incidența autorizației unui operator din amonte trebuie să respecte condițiile deciziei și să informeze ECHA cu privire la utilizarea substanței în termen de trei luni de la prima livrare a substanței. ECHA deține un registru al acestor notificări, le furnizează autorităților competente din statul membru și publică rezumatele acestora pe site-ul său. Utilizatorii din aval trebuie să fie în contact și cu titularii de autorizații și cu furnizorii și să le furnizeze informații pentru un eventual raport de reexaminare. Dacă utilizatorii din aval vând substanța mai departe în lanțul de aprovizionare, fie substanța ca atare (în urma reambalării), fie într-un amestec, aceștia trebuie, de asemenea, să transmită mai departe clienților informațiile privind autorizația (în FDS și pe etichetă).

Categories Display

Etichetate ca:

(faceți clic pe etichetă pentru a căuta conținut relevant)