Sari la continut
Sari la continut

Transmiterea cererii


Creați-vă propriul cont REACH-IT dacă nu aveți deja unul. Dacă aveți deja unul, asigurați-vă că toate informațiile sunt actualizate.

Rețineți că ECHA va utiliza mărimea întreprinderii indicată în contul REACH-IT pentru a determina taxa aferentă cererii dumneavoastră.
 

Dacă faceți parte dintr-o cerere comună, urmați etapele de mai jos. Dacă nu faceți parte dintr-o cerere comună, săriți peste această etapă și mergeți direct la punctul 3.

O descriere detaliată a acestor etape este disponibilă în manualul relevant.

afa


Întocmiți dosarul IUCLID

Urmați instrucțiunile din manual. 


 

Depuneți-vă cererea prin intermediul sistemului informatic REACH-IT

Se recomandă să trimiteți cererea dumneavoastră în primele zile ale ferestrelor de depunere pentru a reduce riscul de a ieși din termenul-limită al unei perioade specifice din cauza nerespectării normelor comerciale.

Urmați instrucțiunile din manual. Pentru cereri comune, această etapă trebuie efectuată de solicitantul care depune cererea.


Finalizarea informațiilor generale privind utilizările existente

După ce ați trecut de verificarea normelor comerciale și înainte ca factura să fie trimisă, ECHA va revizui „formularea succintă” propusă cu privire la informațiile generale privind utilizările existente, care vor fi publicate pe site-ul ECHA.

După ce o versiune inițială a „formulării succinte” a fost stabilită de către ECHA, vi se va solicita să oferiți comentarii într-un termen specificat. ECHA va folosi comentariile dumneavoastră ca bază pentru finalizarea „formulării succinte” și vă va comunica versiunea finală.

Notificările având ca obiect „formularea succintă” a informațiilor generale privind utilizările existente și factura se trimit solicitantului prin intermediul sistemului informatic REACH-IT.

Plătiți factura până la data menționată pe aceasta

 

Verificarea normelor comerciale, data ultimei cereri și factura

Normele comerciale reprezintă un set de condiții prealabile care trebuie îndeplinite înainte ca ECHA să poată stabili că cererea poate fi gestionată în mod corespunzător și că procesele de reglementare necesare pot fi realizate cu succes. Rețineți că validarea verificării normelor comerciale oferă doar o confirmare a faptului că dosarul poate fi acceptat pentru prelucrare și nu a faptului că dosarul este complet.

După efectuarea acestor verificări, ECHA va calcula taxa de cerere pentru autorizație și va trimite factura. Pentru a beneficia de dispozițiile tranzitorii prevăzute la articolul 58 alineatul (1) litera (c) punctul (ii) din Regulamentul REACH, solicitanții trebuie să își depună cererile la ECHA cu suficient timp înainte de data ultimei cereri, astfel încât să își poată retrimite cererea înainte de data ultimei cereri   în cazul în care cererea nu respectă normele comerciale (pentru mai multe detalii, consultați Q&A 571 și 572 ). Taxa trebuie plătită până la data menționată pe factură.

Verificarea IMM-urilor

Procedura cererii de autorizație respectă aceleași cerințe de verificare a IMM-urilor ca procedura de înregistrare. După primirea plății taxei de autorizare, ECHA va verifica categoria mărime a întreprinderilor care pretind a fi eligibile pentru o reducere a taxelor. ECHA va colecta o taxă administrativă de la solicitanții care au pretins în mod eronat că au dreptul la o reducere a taxelor. Dacă ECHA ajunge la concluzia că mărimea unei întreprinderi este mai mare decât cea indicată la formularea cererii de autorizație în temeiul Regulamentului REACH, întreprinderea va trebui să plătească diferența pentru taxa de autorizare, precum și o taxă administrativă. 

Categories Display

Etichetate ca:

(faceți clic pe etichetă pentru a căuta conținut relevant)


Route: .live2