Kwiz o CLP

Zmienia się klasyfikacja i oznakowanie chemikaliów! W UE nowe piktogramy na białym tle zastąpią piktogramy na pomarańczowym tle.

Produkty oznaczone tymi znakami ostrzegawczymi mogą – w przypadku niewłaściwego ich stosowania – działać szkodliwie. Upewnij się, że rozumiesz, co oznaczają te znaki ostrzegawcze i przeczytaj instrukcje, aby zachować zasady bezpieczeństwa.
 

Weź udział w quizie.

Sprawdź swoją znajomość symboli.

Przeczytaj znaki ostrzegawcze.

Zachowaj ostrożność!
 

Categories Display