Międzyagencyjny rynek pracy

Aby wspierać mobilność personelu o wysokich kwalifikacjach, agencje Unii Europejskiej promują międzyagencyjny rynek pracy.

Wolne stanowiska są dostępne wyłącznie dla pracowników agencji i będą one zarezerwowane dla osób, których stopień zaszeregowania odpowiada temu określonemu w ogłoszeniu o naborze. Wybrani kandydaci zostaną zatrudnieni w takim samym stopniu zaszeregowania jak w pierwotnej agencji.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: IAJM (at) echa.europa.eu

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)