Proces rekrutacji

Wszystkie oferty pracy są ogłaszane na stronie internetowej agencji. Kompletne podania należy złożyć przed upływem ostatecznego terminu składania podań.

Jedna z komisji rekrutacyjnych sprawdzi, czy wszystkie ważne podania spełniają kryteria określone w ogłoszeniu o zatrudnieniu. Komisja ta wybierze najbardziej odpowiednich kandydatów w sposób obiektywny, bezstronny i przejrzysty, a następnie zaprosi ich na rozmowę kwalifikacyjną.

Rozmowa kwalifikacyjna i pisemny test

Kolejny etap obejmuję rozmowę kwalifikacyjną z komisją rekrutacyjną wyznaczoną dla każdej procedury selekcji. Komisja oceni kandydatów pod względem spełniania kryteriów określonych w ogłoszeniu dotyczącym oferty pracy.

Rozmowa kwalifikacyjna będzie prowadzona w języku angielskim, ale komisja może również sprawdzać znajomość innych języków. Kandydaci, dla których język angielski jest językiem rodzimym, powinni być przygotowani na ewentualne sprawdzenie znajomości drugiego języka.

Oprócz rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci przechodzą pisemny test w języku angielskim w dziedzinie specjalizacji wymaganej dla określonego stanowiska.

Lista rezerwowa

Po zakończeniu rozmów kwalifikacyjnych i pisemnych testów komisja rekrutacyjna sporządzi listę rezerwową najbardziej odpowiednich kandydatów. Agencja może przeprowadzić nabór pracowników z listy rezerwowej w dowolnym momencie w okresie ważności listy, który zasadniczo wynosi dwa lata, z możliwością przedłużenia o jeden rok.

Należy pamiętać, że umieszczenie kandydata na liście rezerwowej nie jest równoznaczne ze złożeniem oferty zatrudnienia.

Procedura selekcji może potrwać do sześciu miesięcy od terminu składania podań do momentu zatwierdzenia listy rezerwowej.

Kandydaci mogą zgłosić wniosek o weryfikację decyzji w ciągu dziesięciu dni od zawiadomienia o decyzji. Mogą również w ciągu trzech miesięcy złożyć odwołanie od decyzji. Podobnie jak każdy obywatel UE, kandydat może również złożyć skargę do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)