Co oferujemy

ECHA oferuje pracę w grupie wiodących specjalistów pracujących nad wdrożeniem przełomowych przepisów UE w dziedzinie chemikaliów, mających na celu działanie na rzecz ludzkiego zdrowia i środowiska oraz osiągniecie innowacyjności i konkurencyjności.

Warunki pracy i zatrudnienia oferowane przez agencję wynikają z regulaminu i warunków zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich. Oferujemy konkurencyjny pakiet wynagrodzenia z systemem dodatków i świadczeń.

  • Ubezpieczenie zdrowotne i wypadkowe
  • Program emerytalny i program pomocy na wypadek bezrobocia
  • Dodatek mieszkaniowy
  • Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem pozostającym na utrzymaniu
  • Dodatek z tytułu opieki przedszkolnej
  • Zwrot kosztów czesnego
  • Dodatek zagraniczny lub z tytułu przeprowadzki za granicę

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie pracowników zależy od kategorii i grupy zaszeregowania danego stanowiska. Podstawowe miesięczne wynagrodzenia przedstawiono w tabelach poniżej.

Pracownicy tymczasowi

Kategoria

Grupa zaszeregowania

Wynagrodzenie podstawowe w EUR

Stopień 1

Wynagrodzenie podstawowe w EUR

Stopień 2

AD

 

12

10 324,20

10 758,04

AST

11

9 124,87

9 508,31

10

8 064,86

8 403,76

9

7 127,99

7 427,52

8

6 299,95

6 564,69

7

5 568,11

5 802,09

6

4 921,28

5 128,07

5

4 349,59

4 532,36

 

4

3 844,31

4 005,85

 

3

3 397,73

3 540,50

 

2

3 003,02

3 129,21

 

1

2 654,17

2 765,70

 

Pracownicy kontraktowi

Grupa funkcyjna

Grupa zaszeregowania

Wynagrodzenie podstawowe w EUR

Okres doświadczenia wymagany dla danej grupy

IV

16

4 555,99

Ponad 20 lat doświadczenia zawodowego

14

3 558,90

Ponad 7 lat doświadczenia zawodowego

13

3 145,45

Do 7 lat doświadczenia zawodowego

III

9

2 780,03

Ponad 7 lat doświadczenia zawodowego

8

2 457,08

Do 7 lat doświadczenia zawodowego

II

5

2 171,49

Ponad 7 lat doświadczenia zawodowego

4

1 919,18

Do 7 lat doświadczenia zawodowego

I

1

1 847,76

-

 

Do wynagrodzenia podstawowego dolicza się różne świadczenia. Wynagrodzenie podstawowe podlega również potrąceniom z tytułu podatku, ubezpieczenia społecznego i innym potrąceniom określonym w regulaminie pracowniczym. Wynagrodzenie podstawowe jest zwolnione od podatku krajowego.

Aby uwzględnić wyższe koszty życia w Helsinkach w porównaniu z kosztami życia w Brukseli, wynagrodzenie podstawowe zostało skorygowane o współczynnik obliczony na podstawie kosztów życia w Helsinkach. Wynagrodzenie podstawowe w tabelach powyżej zostało podane w kwotach przed korektą.

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)