Rapportar dwar skambju ta' informazzjoni

F'konformità mar-Regolament PIC, l-ECHA, il-Kummissjoni Ewropea u l-awtoritajiet nazzjonali nominati (DNAs) fl-Istati Membri għandhom jipprovdu informazzjoni dwar il-kimiki soġġetti għar-regolament lill-awtoritajiet f'pajjiżi li mhumiex fl-UE.

L-informazzjoni tista' tkun xjentifika, teknika, ekonomika jew legali u tista' tinkludi wkoll informazzjoni tossikoloġika, ekotossikoloġika u sikura.

Kull sentejn, l-ECHA se tiġbor sommarju tal-informazzjoni pprovduta u se tpoġġiha fuq is-sit web tagħha. Dan is-sommarju jirreferi wkoll għall-azzjonijiet regolatorji soġġetti għal PIC li jinsabu disponibbli għall-pubbliku, f'konformità mad-dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni ta' Rotterdam.

Categories Display

Itteggjat bħala

(Ikklikkja t-tag biex tfittex kontenut relevanti)