Lista ta' kimiki: Anness I

Ir-Regolament PIC japplika għal lista ta' entrati (għal sustanzi kimiċi individwali jew gruppi ta' kimiċi), li huma inklużi fl-Anness I, u għal taħlitiet li fihom dawn is-sustanzi kimiċi f'konċentrazzjoni li jimponu obbligi ta' tikkettar skont ir-Regolament CLP (KE) Nru 1272/2008 (irrispettivament mill-preżenza ta' xi sustanza oħra), kif ukoll għall-oġġetti li fihom dawn il-kimiċi f'forma mhux soġġetta għal reazzjoni.

Il-lista tiġi aġġornata regolarment bħala riżultat tal-azzjonijiet regolatorji skont il-leġiżlazzjoni tal-UE, u l-iżviluppi skont il-Konvenzjoni ta' Rotterdam. Hija maqsuma fi tliet partijiet li jiddefinixxu d-diversi obbligi applikati għas-sustanzi kimiċi.

Parti 1

Dawn l-entrati huma soġġetti għall-proċedura tan-notifika tal-esportazzjoni. Dan jinkludi s-sustanzi kimiċi kollha li huma pprojbiti jew ristretti severament fi ħdan l-UE minn tal-anqas f'waħda mill-erba' subkategoriji ddefiniti fir-Regolament PIC:

  • Sustanzi kimiċi industrijali għal użu professjonali
  • Sustanzi kimiċi industrijali għal użu mill-konsumatur
  • Pestiċidi użati bħala prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti
  • Pestiċidi oħra bħal prodotti bijoċidi

Parti 2

Minnbarra l-ħtieġa tan-notifika ta' esportazzjoni, l-entrati fit-2 parti huma suġġetti għall-ħtiġijiet addizzjonali tad-DNA tal-esportatur meta jirċievi stqarrija mingħand l-awtoritajiet tal-pajjiż fejn qed jimporta biex juru li huma jaqblu mal-importazzjoni.Dan jissejjaħ kunsens espliċitu.

Dawn is-sustanzi kimiċi jikkwalifikaw għan-notifika PIC skont il-Konvenzjoni ta' Rotterdam minħabba li huma pprojbiti jew imrażżna strettament fi ħdan l-UE f'waħda miż-żewġ kategoriji ta' użu iddefiniti mill-Konvenzjoni ta' Rotterdam: pestiċidi jew sustanzi kimiċi industrijali.

Parti 3

L-entrati fit-3 parti huma suġġetti għall-ħtieġa tan-notifika ta' esportazzjoni, u barra minn hekk, għall-kunsens espliċitu, minbarra meta rispons ta' importazzjoni jkun ippubblikat fiċ-ċirkolari tal-PIC tal-Konvenzjoni ta' Rotterdam, u jintlaħqu ċerti kriterji.

Dawn huma s-sustanzi kimiċi suġġetti għall-proċedura PIC kif deskritt fil-Konvenzjoni ta' Rotterdam, u huma elenkati fl-Anness III għall-Konvenzjoni nnifisha.

Categories Display

Itteggjat bħala

(Ikklikkja t-tag biex tfittex kontenut relevanti)