Eksporta paziņošanas procedūra

ES dalībvalstu eksportētājiem jāpaziņo par savu nodomu eksportēt noteiktas ķīmiskas vielas uz valsti ārpus ES. Tas attiecas uz PIC regulas I pielikumā minētajām ķīmiskajām vielām. Eksportētājiem par to jāpaziņo eksportētājvalsts izraudzītajai iestādei pirms pirmā eksporta sūtījuma kārtējā gadā, kā arī katrā nākamajā gadā pirms pirmā eksporta sūtījuma.

Katram eksporta paziņojumam tiek piešķirts unikāls identifikators, ko dēvē par atsauces identifikācijas numuru. To izmanto, piemēram, lai atvieglotu muitas kontroli, eksportējot I pielikumā minētās ķīmiskās vielas.

Paziņojuma saturs

Galvenie dati, kas jāiekļauj eksporta paziņojumā ir:

  • eksportējamās vielas, maisījuma vai izstrādājuma identitāte. Parasti tas ir EK numurs, CAS numurs vai regulā minētais ķīmiskais nosaukums;
  • tāda informācija par eksportu kā izcelsmes valsts, galamērķa valsts, paredzamais pirmā eksporta sūtījuma datums kārtējā gadā, paredzamais eksportējamais daudzums, paredzamais lietojums galamērķa valstī un eksportējošās un importējošās uzņēmējsabiedrības nosaukums un adrese;
  • informācija par veicamajiem piesardzības pasākumiem;
  • fizikāli ķīmisko, toksiskuma un ekotoksiskuma kopsavilkums;
  • ķīmiskās vielas lietojums ES;
  • reglamentējošo ierobežojumu kopsavilkums un pamatojums.

Pilns nepieciešamo datu saraksts atrodams PIC regulas II pielikumā.

Par nolūku eksportēt I pielikumā minētās ķīmiskās vielas saskaņā ar norādīto grafiku jāpaziņo ne vēlāk kā:

  • 35 dienas pirms eksportēšanas: eksportētājam jāpaziņo tās dalībvalsts, kurā šis eksportētājs atrodas, izraudzītajai valsts iestādei.
  • 25 dienas pirms eksportēšanas: izraudzītā valsts iestāde apstiprina paziņojumu un pārsūta to ECHA;
  • 15 dienas pirms eksportēšanas: ECHA nosūta paziņojumu tās importētājvalsts izraudzītajai valsts iestādei, kas nav ES.

 

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)