Nepārprotamas piekrišanas prasība

 

Papildus prasībai par paziņošanu uz PIC regulas I pielikuma 2. un 3. daļā iekļauto ķīmisko vielu eksportu attiecas derīgas nepārprotamas piekrišanas esamība, ko izsniegusi importējošās valsts ārpus ES izraudzītā valsts iestāde (IVI). Atbrīvojumu no šīs prasības var piešķirt tikai ārkārtējos apstākļos:

  • Ja importējošā valsts 60 dienu laikā kopš nepārprotamas piekrišanas lūguma nav devusi atbildi un ir izpildīti visi nosacījumi Regulas Nr. 649/2012 14. panta 7. punktā, eksportētājs var ierosināt atbrīvojumu no nepārprotamas piekrišanas saistībām.
  • Ja paziņotā ķīmiskā viela ir minēta I pielikuma 2. daļā un to ir paredzēts eksportēt uz ESAO valsti, var izskatīt priekšlikumu atbrīvojumam no nepārprotamas piekrišanas. Lai lūgtu šādu atbrīvojumu, eksportētājam jāiesniedz dokumentārs pierādījums, ka ķīmiskā viela ir licencēta, reģistrēta vai atļauta attiecīgajā ESAO valstī.

Uz pielikuma 3. daļā iekļautajām ķīmiskajām vielām šī prasība neattiecas, ja Roterdamas konvencijas PIC apkārtrakstā ir publicēta pozitīva atbilde uz importa pieprasījumu un ir ievēroti noteikti kritēriji.

Nepārprotama piekrišana joprojām ir spēkā attiecībā uz turpmāko eksportu trīs kalendāro gadu laikā, ja vien nav nosacījumos par pašu nepārprotamo piekrišanu nav norādīts savādāk. Šo trīs gadu laikā jebkurš uzņēmums Eiropas Savienībā drīkst eksportēt to pašu vielu uz valsti, kas piešķīrusi nepārprotamo piekrišanu (ja vien piekrišanas nosacījumi to atļauj), bet šim uzņēmumam joprojām ir jāievēro ikgadējās paziņošanas un ziņošanas prasības. ECHA uztur datubāzi, kurā apkopotas visas esošās un jaunās paziņošanas, kā arī atbildes uz nepārprotamas piekrišanas pieprasījumiem.

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)