Ķīmisko vielu saraksts — I pielikums

PIC regula attiecas uz I pielikumā iekļauto sarakstu (atsevišķām ķīmiskām vielām vai ķīmisko vielu grupām) un maisījumiem, kas šādas ķīmiskās vielas satur tādā koncentrācijā, kas uzliek pienākumu maisījumus marķēt saskaņā ar klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas Regulu (EK) Nr. 1272/2008 (neatkarīgi no jebkuras citas vielas klātbūtnes), kā arī izstrādājumiem, kas šīs ķīmiskās vielas satur neizreaģējušā formā.

Šis saraksts saskaņā ar ES tiesību aktiem veiktajiem pasākumiem un Roterdamas konvencijas turpmāko izstrādāšanu tiek regulāri atjaunināts. Tas ir sadalīts trīs daļās, kurās definēti atšķirīgi pienākumi attiecībā uz ķīmiskajām vielām.

1. daļa

Šīs ir ķīmiskās vielas, uz kurām attiecas eksporta paziņošanas procedūra. Tas attiecas uz visām ķīmiskajām vielām, kas aizliegtas vai stingri ierobežotas ES vismaz vienā no četrām PIC regulā definētajām lietojuma apakškategorijām:

  • rūpnieciskas ķīmiskas vielas profesionālai lietošanai;
  • rūpnieciskas ķīmiskas vielas privātai lietošanai;
  • pesticīdi, kurus izmanto kā augu aizsardzības līdzekļus;
  • pārējie pesticīdi, piemēram, biocīdie produkti.

2. daļa

Papildus eksporta paziņošanas prasībai uz 2. daļā minētajām vielām attiecas eksportētāja valsts izraudzītās valsts iestādes papildprasība saņemt importētājvalsts kompetento iestāžu paziņojumu, ka tās piekrīt importam. Šo paziņojumu dēvē par nepārprotamu piekrišanu.

Saskaņā ar Roterdamas konvenciju uz šīm ķīmiskajām vielām attiecas PIC paziņošana, jo tās ES ir aizliegtas vai stingri ierobežotas vienā vai divās Roterdamas konvencijā definētajās lietojuma kategorijās: pesticīdi vai rūpnieciskās ķīmiskās vielas.

3. daļa

Uz 3. daļā minētajām vielām attiecas eksporta paziņošanas prasība, kā arī  nepārprotamas piekrišanas prasība, izņemot gadījumus, kad atbilde uz importa paziņojumu ir publicēta Roterdamas konvencijas PIC apkārtrakstā un ir ievēroti noteikti kritēriji.

Tās ir vielas, uz kurām attiecas Roterdamas konvencijā raksturotā PIC procedūra un kas minētas pašas Konvencijas III pielikumā.

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)