Ziņojumi par informācijas apmaiņu

Saskaņā ar PIC regulu ECHA, Eiropas Komisijai un dalībvalstīs izraudzītajām valsts iestādēm (IVI) ir jānodrošina informācija iestādēm trešās valstīs par ķīmiskajām vielām, uz kurām attiecas regulējums.

Informācija var būt zinātniska, tehniska, ekonomiska vai juridiska, un tajā var papildus būt iekļauta toksikoloģiska, ekotoksikoloģiska un drošuma informācija.

Ik pēc diviem gadiem ECHA sagatavo apkopotās informācijas kopsavilkumu un ievieto savā tīmekļa vietnē. Šis kopsavilkums attiecas arī uz reglamentējošām darbībām, kas tagad ir publiski pieejamas par vielām, uz kurām attiecas PIC regula, atbilstoši Roterdamas konvencijas noteikumiem.

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)