Tokio paties biocidinio produkto autorizacija

Siekiant patenkinti įmonių poreikius ir sumažinti joms tenkančią administracinę naštą, Tokių pačių biocidinių produktų reglamente (Reglamente 414/2013, kuris iš dalies pakeistas Reglamentu 2016/1802) numatyta galimybė susiaurinti plačios apimties autorizavimą (pvz., nuo biocidinių produktų grupės iki vieno ar kelių grupės produktų) ar rinkas (pvz., nuo Sąjungos autorizacijos liudijimo iki nacionalinio autorizacijos liudijimo).

Galima pateikti paraišką autorizacijos liudijimui gauti vienam produktui (tokiam pačiam produktui), kuris yra identiškas kitam autorizuotam biocidiniam produktui (referenciniam produktui) arba kurio autorizacijos liudijimo paraiška pateikta (galimas referencinis produktas).

Tai įmanoma nepriklausomai nuo to, ar susijęs referencinis produktas yra vienas atskiras produktas ar atskiras biocidinių produktų grupės produktas.

Be to, galima pateikti nacionalinio autorizacijos liudijimo paraišką remiantis (galimu) referenciniu produktu, kuriam suteiktas Sąjungos autorizacijos liudijimas (arba kurio Sąjungos autorizacijos liudijimo paraiška pateikta).

Šiame reglamente taip pat yra nuostatos dėl produktų, kuriems taikoma supaprastinta autorizavimo tvarka.

Tai pat galima pateikti tokių pačių biocidinių produktų grupės autorizacijos liudijimo (Sąjungos, nacionalinio ar išduodamo supaprastinta tvarka) paraišką, remiantis (galima) referencinių produktų grupe.

Pateikus tokio paties biocidinio produkto autorizacijos liudijimo paraišką, suteikiamas atskiras autorizacijos liudijimas, bet su tokia pačia kaip ir referencinio produkto (ar produktų grupės) liudijimo galiojimo pabaigos data. Šis autorizacijos liudijimas turi kitokį numerį nei referencinio produkto liudijimas ir gali būti pakeistas ar panaikintas nepriklausomai nuo referencinio produkto.

Tokio paties biocidinio produkto paraiškas, kaip ir visas kitas paraiškas pagal Biocidinių produktų reglamentą, būtina pateikti per R4BP 3.

Informaciją ir instrukcijas apie tai, kaip pateikti tokio paties biocidinio produkto autorizacijos liudijimo paraišką ir stebėti jos patvirtinimo procesą galima rasti atitinkamuose paraiškų teikimo vadovuose ECHA svetainėje. Išsamesnė informacija apie reglamentavimą pateikiama praktinio vadovo skyriuje „Toks pat biocidinis produktas“.

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)