Sąjungos autorizacijos liudijimas

Biocidinių produktų reglamente (BPR) numatyta galimybė tam tikrus biocidinius produktus autorizuoti Sąjungos lygmeniu. Tai įmonėms leis pateikti savo biocidinius produktus rinkai visoje Sąjungoje neprivalant gauti specifinio nacionalinio autorizacijos liudijimo.

Išdavus Sąjungos autorizacijos liudijimą, visose valstybėse narėse bus suteiktos tokias pat teisės ir nustatytos tokios pat pareigos, kaip ir nacionalinės autorizacijos atveju.

Sąjungos autorizacijos liudijimas biocidiniams produktams panašiomis sąlygomis gali būti išduodamas visoje Sąjungoje, išskyrus produktus, kuriuose yra veikliųjų medžiagų, atitinkančių netvirtinimo kriterijus ir priskiriamų 14, 15, 17, 20 ir 21 tipų produktams. Autorizacijos procedūros pradžios laikas priklauso nuo to, ar produkto sudėtyje yra naujų arba esamų veikliųjų medžiagų.

Naujos veikliosios medžiagos

Produkto, kuriame yra naujų veikliųjų medžiagų, įskaitant atvejus, kai jos naudojamos kartu su esamomis veikliosiomis medžiagomis, autorizacija gali būti atliekama nuo 2013 m. rugsėjo 1 d.

Esamos veikliosios medžiagos

Biocidinių produktų, kuriuose yra tik esamų veikliųjų medžiagų, Sąjungos autorizacija bus vykdoma trimis etapais, atsižvelgiant į produkto tipą:

  1. 1, 3, 4, 5, 18 ir 19 tipų produktai – nuo 2013 m. rugsėjo 1 d.;
  2. 2, 6 ir 13 tipų produktai – nuo 2017 m. sausio 1 d.;
  3. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16 ir 22 tipų produktai – nuo 2020 m. sausio 1 d.

Biocidinių produktų, kuriems išduotas Sąjungos autorizacijos liudijimas, sąrašas bus skelbiamas ECHA interneto svetainėje. 

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)