Supaprastintas autorizacijos liudijimas

Supaprastinta autorizacijos liudijimų išdavimo procedūra skirta paskatinti naudoti biocidinius produktus, kurie yra mažiau žalingi aplinkai, žmonių ir gyvūnui sveikatai.

Kad būtų galima taikyti supaprastintą autorizacijos liudijimų išdavimo procedūrą, biocidinis produktas turi atitikti visas šias sąlygas:

 • visos biocidiniame produkte esančios veikliosios medžiagos nurodytos BPR I priede ir atitinka visus jame nurodytus apribojimus;
   
 • biocidinio produkto sudėtyje nėra jokių susirūpinimą keliančių medžiagų;
   
 • biocidiniame produkte nėra nanomedžiagų; 
   
 • biocidinis produktas yra pakankamai efektyvus;
   
 • apdorojant biocidinį produktą ir jį naudojant pagal paskirtį nereikia naudoti asmens apsaugos priemonių.

Jeigu laikomasi visų šių sąlygų, pareiškėjas, norėdamas gauti autorizacijos liudijimą, per R4BP 3 turi pateikti ECHA paraišką, joje nurodydamas, kokia valstybės narės kompetentinga institucija ją vertins.

Pagal supaprastintą procedūrą išdavus autorizacijos liudijimą, biocidinis produktas gali būti pateikiamas rinkai kitose valstybėse narėse be abipusio pripažinimo. Tačiau autorizacijos liudijimo turėtojas privalo apie tai pranešti kiekvienai susijusiai valstybei narei prieš 30 dienų iki produkto pateikimo jos teritorijoje. Toks pranešimas perduodamas per R4BP 3.

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)