Az előzetes tájékoztatáson alapuló jóváhagyási eljárásról (PIC) szóló rendelet értelmezése

Az előzetes tájékoztatáson alapuló jóváhagyási eljárásról szóló rendelet (PIC-rendelet, 649/2012/EU rendelet) szabályozza egyes veszélyes vegyi anyagok behozatalát és kivitelét, és kötelezettségeket állapít meg az e vegyi anyagokat EU-n kívüli országba kivinni szándékozó vállalatok számára. Célja a felelősségmegosztás és az együttműködés előmozdítása a veszélyes vegyi anyagok nemzetközi kereskedelmében, valamint az emberi egészség és a környezet védelme annak révén, hogy a veszélyes vegyi anyagok biztonságos tárolására, szállítására, felhasználására és ártalmatlanítására vonatkozó információkkal látja el a fejlődő országokat.

A rendelet a nemzetközi kereskedelemben forgalmazott egyes veszélyes vegyi anyagok és peszticidek előzetes tájékoztatáson alapuló jóváhagyási eljárásáról szóló Rotterdami Egyezményt hajtja végre az Európai Unión belül.

A PIC-rendelet az I. mellékletben felsorolt, tilalom vagy súlyos korlátozás alatt álló vegyi anyagokra alkalmazandó, többek között az ipari vegyi anyagokra, a peszticidekre és a biocidekre, például a benzolra, a kloroformra, az atrazinra és a permetrinre. E vegyi anyagok kivitelére kétféle követelmény vonatkozik: a kiviteli bejelentési kötelezettség és a kifejezett hozzájárulás.

A PIC-rendelet alkalmazandó az V. mellékletben felsorolt, kiviteli tilalom alá eső vegyi anyagokra is, valamint a címkézés és csomagolás tekintetében minden exportálásra kerülő vegyi anyagra (amelyeknek meg kell felelniük a vonatkozó uniós jogszabályoknak).

A kábítószerekben, radioaktív anyagokban, hulladékokban, vegyi fegyverekben, élelmiszerekben és élelmiszer-adalékanyagokban, takarmányokban, géntechnológiával módosított szervezetekben és gyógyszerekben található vegyi anyagokat más uniós jogszabályok szabályozzák, így ezek nem tartoznak a PIC-rendelet hatálya alá.

A rendelet nem alkalmazandó továbbá a kutatás vagy elemzés céljából exportált vagy importált vegyi anyagokra, feltéve, hogy az érintett mennyiség valószínűsíthetően nem gyakorol hatást az emberi egészségre vagy a környezetre, és egy naptári évben az egyes exportőrök által az egyes importáló országokba exportált anyagonként nem haladja meg a tíz kilogrammot.

A PIC-rendelet alkalmazása kezdetének időpontja 2014. március 1. Ettől az időponttól kezdve az ECHA felel az új rendelethez kapcsolódó adminisztratív és technikai feladatok ellátásáért. Az Ügynökség fő feladata, hogy megküldje a kiviteli bejelentéseket az EU-n kívüli importáló országoknak, és adatbázist tartson fenn a bejelentésekről és az importáló országok által megadott kifejezett hozzájárulásokról.
 
Az ECHA továbbá segítséget nyújt, valamint technikai és tudományos útmutatást biztosít majd az ágazat, valamint az uniós tagállamok és az Unión kívüli országok kijelölt nemzeti hatóságai és az Európai Bizottság számára.

Categories Display

Megjelölve mint:

(a megfelelő tartalom kereséséhez kattintson a fülre)