Vegyi anyagok jegyzéke: I. melléklet

A PIC-rendelet az I. mellékletben szereplő bejegyzések (egyes vegyi anyagok vagy vegyi anyagok csoportjai) felsorolására alkalmazandó, valamint az e vegyi anyagokat olyan koncentrációban tartalmazó keverékekre, amely a CLP-rendelet (1272/2008/EK rendelet) értelmében címkézési kötelezettséget keletkeztet (bármely más anyagok jelenlététől függetlenül), valamint az e vegyi anyagokat reakcióba nem lépő formában tartalmazó árucikkekre.

A felsorolás rendszeresen aktualizálásra kerül az uniós jog keretében elfogadott jogszabályok, valamint a Rotterdami Egyezmény alakulása eredményeként. Három részre tagolódik, amelyek a vegyi anyagokra vonatkozó különböző kötelezettségeket határoznak meg.

1. rész

E bejegyzések kiviteli bejelentési kötelezettség alá tartoznak. Ez minden olyan vegyi anyagot magában foglal, amelyek az EU-ban tilalom vagy szigorú korlátozás alá esnek a PIC-rendeletben meghatározott négy felhasználási alkategória legalább egyikében:

  • Szakmai felhasználásra szánt ipari vegyi anyagok
  • Fogyasztói felhasználásra szánt ipari vegyi anyagok
  • Növényvédő szerként használt peszticidek
  • Más peszticidek, például biocid termékek

2. rész

A kiviteli bejelentési kötelezettségen kívül a 2. részben szereplő bejegyzésekre az a további követelmény vonatkozik, hogy az exportáló állam kijelölt nemzeti hatóságának az importáló ország hatóságaitól a behozatalhoz való hozzájárulást jelző nyilatkozatot kell kapnia Ezt nevezik kifejezett hozzájárulásnak.

E vegyi anyagok a Rotterdami Egyezmény alapján PIC-bejelentés hatálya alá tartoznak, mivel az EU-ban tilalom vagy szigorú korlátozás alá esnek a Rotterdami Egyezményben meghatározott két felhasználási kategória egyikében: peszticid vagy ipari vegyi anyag.

3. rész

A 3. részben szereplő bejegyzésekre vonatkozik a kiviteli bejelentési kötelezettség, továbbá a kifejezett hozzájárulásra vonatkozó követelmény is, kivéve, ha a Rotterdami Egyezmény PIC‑körlevelében behozatali választ tesznek közzé, és bizonyos feltételek teljesülnek.

Ezek azok a vegyi anyagok, amelyekre a Rotterdami Egyezményben leírt PIC-eljárás vonatkozik, és ezeket magának az Egyezménynek a III. melléklete sorolja fel.

Categories Display

Megjelölve mint:

(a megfelelő tartalom kereséséhez kattintson a fülre)