Export-bejelentési eljárás

A valamely uniós tagállamban illetékességgel rendelkező exportőröknek be kell jelenteniük, ha bizonyos vegyi anyagokat Unión kívüli országba kívánnak exportálni. Ez a PIC-rendelet I. mellékletében felsorolt vegyi anyagokra vonatkozik. Az exportőröknek az első éves kivitel előtt bejelentést kell tenniük azon tagállam kijelölt nemzeti hatósága felé, ahonnan a kivitel ki fog indulni, ezt követően pedig minden naptári évben az első kivitel előtt.

Minden kiviteli bejelentést egy azonosító hivatkozási számnak nevezett egyedi azonosítóval látnak el. Ez többek között az I. mellékletben felsorolt vegyi anyagok kivitelére vonatkozó vámellenőrzés megkönnyítésére szolgál.

A bejelentés tartalma

A kiviteli bejelentésben feltüntetendő főbb adatok:

  • A kivitelre szánt anyag, keverék vagy árucikk azonosítása. Ez általában az EK-szám, a CAS-szám és a kémiai név, a rendeletben foglaltaknak megfelelően.
  • A kivitelre vonatkozó információk, mint a származási ország, a rendeltetési ország, az első éves kivitel tervezett időpontja, az exportálni kívánt becsült mennyiség, a rendeltetési országbeli tervezett felhasználás, az exportőr és az importőr neve és címe.
  • A szükséges óvintézkedésekre vonatkozó információk
  • A fizikai-kémiai, toxikológiai és ökotoxikológiai jellemzők összefoglalása
  • A vegyi anyag felhasználása az EU-ban
  • A jogi korlátozások és indokolásuk összefoglalása

Az összes feltüntetendő adatot a PIC-rendelet II. melléklete tartalmazza.

Az I. mellékletben szereplő vegyi anyagok kivitelére vonatkozó szándékot legkésőbb az alábbi ütemezés szerint kell bejelenteni:

  • 35 nappal a kivitel tervezett időpontja előtt: az exportőrnek bejelentést kell tennie a tartózkodási helye szerinti tagállam kijelölt nemzeti hatósága felé.
  • 25 nappal a kivitel tervezett időpontja előtt: a kijelölt nemzeti hatóság jóváhagyja a bejelentést és továbbítja azt az ECHA-nak.
  • 15 nappal a kivitel tervezett időpontja előtt: az ECHA megküldi a bejelentést az EU-n kívüli importáló ország kijelölt nemzeti hatóságának.

 

Categories Display

Megjelölve mint:

(a megfelelő tartalom kereséséhez kattintson a fülre)