Identifikacija tvari

Uredbom REACH propisuje se da svi podnositelji registracije moraju dostaviti dostatne informacije kako bi identificirali svoje tvari. Za svaku tvar mora postojati samo jedan registracijski dosje i stoga društva koja koriste istu tvar moraju zajednički podnijeti registraciju.

 

Jasno prijavite što ste registrirali
  • Provjerite je li sastav koji prijavljujete za svoju tvar (sastav pravne osobe) obuhvaćen profilom identiteta tvari (SIP) registrirane tvari prijavljene u dosjeu vodećeg podnositelja registracije.

 

U cijelosti iskoristite polja koja su na raspolaganju za prijavu u IUCLID-u
  • Ako ste vodeći podnositelj registracije, ažurirajte svoj dosje u ime svih sudionika zajedničke registracije kako biste iskoristili nove funkcije prijave za profil identiteta tvari i polja o materijalu za ispitivanje.

 

Dokažite relevantnost svojih materijala za ispitivanje
  • Ako ste vodeći podnositelj registracije, prijavite sastavne identitete i njihove koncentracijske vrijednosti za svaki materijal za ispitivanje korišten za izradu podataka o zahtjevima obavješćivanja navedenima u Prilozima VII. do XI.
  • Navedite informacije o materijalu za ispitivanje u odgovarajućim poljima IUCLID-a pod unosom svake krajnje točke.

Categories Display

Označeno kao:

(kliknite na oznaku za pretraživanje odgovarajućeg sadržaja)