Preporuke podnositeljima registracija

Preporuke podnositeljima registracija

Preporuke podnositeljima registracija

Svi podnositelji registracije na temelju Uredbe REACH moraju proaktivno pregledavati i ažurirati informacije iz svojih registracijskih dosjea te ih se potiče na unapređenje kvalitete i relevantnosti podataka sadržanih u dosjeima. Preporuke u nastavku temelje se na zaključcima koji proizlaze iz aktivnosti evaluacije.