Preporuke podnositeljima registracija

Preporuke podnositeljima registracija

Preporuke podnositeljima registracija

Sve se podnositelje registracije u skladu s Uredbom REACH potiče da proaktivno ažuriraju i revidiraju svoje informacije u svrhu poboljšanja kvalitete svojih registracijskih dosjea. Sljedeće preporuke temelje se na ECHA-inim nalazima evaluacije i ispunjavaju ECHA-inu obvezu objavljivanja preporuka u pogledu evaluacije u skladu s člankom 54. Uredbe REACH.

EU Privacy Disclaimer

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our websites.