Rad vezan uz OECD

 

Image

EU usko surađuje na postizanju ispravnog rukovanja kemikalijama na međunarodnoj razini. Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD) glavna je organizacija koja upravlja tim poslom. Uloga ECHA-e je osigurati znanstvenu i tehničku podršku Europskoj komisiji u aktivnostima vezanima za suradnju s OECD-om. Agencija aktivno djeluje u različitim radnim skupinama u okviru OECD-a. Trud koji ulaže u OECD-u kako bi se postiglo usklađivanje alata za upravljanje kemikalijama koristi ne samo tijelima već i europskoj industriji.

Ciljevi zemalja članica OECD-a zajednički su ciljevima Uredbe REACH: bolja zaštita ljudskog zdravlja i okoliša uz istovremeno očuvanje konkurentnosti industrije na polju kemikalija. Program OECD-a za okoliš, zdravlje i sigurnost (EHS) ima važnu ulogu u promicanju globalne harmonizacije, osiguravanjem zajednički prihvaćenih pristupa, metoda i alata raspoloživih za ispravno upravljanje kemikalijama. Program uključuje zajedničko prihvaćanje podataka; smjernice o ispitivanju i dobru laboratorijsku praksu; standardizirane formate izvješćivanja o rezultatima, poput usklađenih predložaka; IT alate (IUCLID) i eChemPortal.

ECHA podržava Europsku komisiju u njenom doprinosu radu OECD-a i to naročito na područjima vezanim za aktivnosti radne skupine o procjeni opasnosti. Agencija je nadalje uključena u rad skupine stručnjaka IUCLID Expert Group Panel te osigurava važne ulazne podatke za razvoj QSAR Toolboxa i internetske stranice eChemPortal. Osim toga, ECHA sudjeluje u razradi usklađenih predložaka, Zajedničkog programa ocjenjivanja kemikalija (Cooperative Chemicals Assessment Programme) i aktivnostima koje se odnose na pesticide i HPV.

Zakonom odobreno sudjelovanje ECHA-e u radu OECD-a na IUCLID-u ne koristi samo provedbi zakona EU o kemikalijama, već i poduzećima u EU omogućuje korištenje istog formata čuvanja podataka i izvješćivanja o kemikalijama u cijelom svijetu. Portal eChemPortal predstavlja jedinstvenu globalnu točku pristupa javno dostupnim informacijama o kemikalijama prikupljenima u skladu s različitim zakonodavnim režimima. Korisnicima omogućuje pretraživanje javne baze podataka ECHA-e i ostalih zakonodavaca.

Izvršavanjem zakonskih funkcija u skladu s Uredbom EU-a o biocidnim proizvodima, od 2013. godine ECHA je uključena i u djelovanje radne skupine OECD-a o biocidima.

Categories Display

Označeno kao:

(kliknite na oznaku za pretraživanje odgovarajućeg sadržaja)