Mreža sigurnosnih službenika

Mreža sigurnosnih službenika (SON) utemeljena je 2007. kao podskupina bivše radne skupine Europske komisije za praktične pripreme za REACH.

SON je mreža stručnjaka iz nadležnih tijela država članica (MSCA), nacionalnih ustanova pod mandatom, Europske komisije i CEFIC-a (Europskog vijeća kemijske industrije). Ona savjetuje ECHA-u o sigurnosnim pitanjima koja se odnose na sigurnu razmjenu informacija o Uredbama REACH i CLP, i to između ECHA-e, MSCA-ova, nacionalnih ustanova pod mandatom i Europske komisije.

ECHA-ina Uprava dodijelila je SON-u službenu ulogu u revidiranju sigurnosnih zahtjeva, usuglašavanju svih odstupanja i pripremi smjernica za revizije koje se odnose na sigurnost. Na temelju stručnog znanja kojima raspolaže SON, ta mreža također pruža i općenite savjete o razmjeni informacija u okviru Uredaba REACH i CLP, poglavito o sigurnosnim pitanjima koja se odnose na alate informacijske i komunikacijske tehnologije, kao što su REACH-IT, RIPE i CIRCA. SON također djeluje i kao platforma za razmjenu najboljih praksi i uzajamnog učenja.

SON se sastaje jedanput do dvaput godišnje. ECHA mu na raspolaganje stavlja svoje Tajništvo i koordinira tu mrežu. Sigurnosni službenici odgovorni su za informiranje svojih matičnih organizacija o raspravama i odlukama donesenima tijekom sastanaka SON-a.

Categories Display

Označeno kao:

(kliknite na oznaku za pretraživanje odgovarajućeg sadržaja)