Države članice i nadležna tijela authorities

Suradnja s državama članicama

ECHA blisko surađuje s državama članicama Europske unije i državama Europskog gospodarskog prostora (EGP), Norveškom, Islandom i Lihtenštajnom.

Predstavnici država članica članovi su ECHA-inog Upravnog odbora, ECHA-inih odbora, foruma i nekoliko mreža. Države EGP-a u ovim tijelima i mrežama sudjeluju bez prava glasa. Nadležna tijela država članica s ECHA-om surađuju u različitim postupcima.

Nadležna tijela država članica

ECHA-ini partneri za suradnju u državama članicama jesu nadležna tijela, imenovana u skladu s različitim Uredbama Europske unije koje se primjenjuju na ECHA-u. Mnoga od tih tijela su ministarstva ili agencije iz sektora za zaštitu okoliša. Neke su države tu odgovornost dodijelile organizacijama koje se bave financijskim, zdravstvenim ili radnim pitanjima.

ECHA u brojnim postupcima blisko surađuje s nadležnim tijelima u državama članicama, razmjenjujući informacije, pružajući podršku i stručna usavršavanja.

ECHA-ina kontaktna adresa za pitanja koja se tiču država članica: msca(at)echa.europa.eu.

Categories Display

Označeno kao:

(kliknite na oznaku za pretraživanje odgovarajućeg sadržaja)


Route: .live2