Međunarodna suradnja

Iako se Europska unija može pohvaliti najambicioznijim zakonodavstvom o kemikalijama na svijetu, ipak nije jedina koja nastoji smanjiti rizik i osigurati sigurniju uporabu kemikalija. Mnogo toga zakonodavci mogu naučiti jedni od drugih i zajedno uskladiti upravljanje kemikalijama u različitim dijelovima svijeta. ECHA iskustvo dijeli sa sve većim brojem regulatornih tijela u zemljama koje usvajaju zakone o kemijskoj sigurnosti slične Uredbi REACH, Uredbi CLP te Uredbi o biocidima i PIC. Naše aktivnosti pridonose boljoj kvaliteti klasifikacije, označivanja i podnošenja podataka, čime se omogućuje sigurna proizvodnja i uporaba kemikalija, a subjektima u trećim zemljama omogućuje utvrđivanje i rješavanje pitanja kemikalija zabrinjavajućih svojstava.

Međunarodne aktivnosti ECHA-e usredotočene su na sljedeća područja:

  • Poslovi vezani za Organizaciju za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD)
  • Multilateralni rad na kemijskoj sigurnosti
  • Podrška politikama vanjskih odnosa EU
  • Suradnja sa srodnim regulatornim agencijama
  • Podizanje svijesti u ključnim zemljama izvan EU

Suradnja agencije ECHA s državama izvan EU-a

Categories Display

Označeno kao:

(kliknite na oznaku za pretraživanje odgovarajućeg sadržaja)