HelpNet

HelpNet je mreža koju čine ECHA i nacionalne službe za pomoć za BPR, CLP i REACH. Mreža je uspostavljena za poboljšanje suradnje u pitanjima od zajedničkog interesa. Koristi od ove suradnje uključuju postizanje uzajamnog razumijevanja u pogledu pravnih zahtjeva iz uredbi BPR, CLP i REACH te pružanje konzistentnih i usklađenih savjeta dionicima.

Jedan od redovitih rezultata HelpNet-a su zajednički dogovorena "često postavljana pitanja" (FAQs). Ona sadrže više detaljnijih informacija o dokumentima smjernica, postupcima i metodama koji se odnose na uredbe BPR, CLP i REACH. Često postavljana pitanja objavljuju se na stranici podrške Q&A.

Opseg HelpNet-a

  • Razmjena informacija o provedbi uredbi BPR, CLP i REACH.
  • Zajedničko razumijevanje pravnih zahtjeva temeljem ovih uredbi.
  • Konzistentni i usklađeni savjeti koje dionicima pružaju članovi.
  • Jačanje kapaciteta nacionalnih službi za pomoć.
  • Aktivnosti komunikacije i podizanja svijesti s posebnim naglaskom na malom i srednjem poduzetništvu.
  • Obuka za nacionalne službe za pomoć

Rad HelpNet-a

Upravljačka skupina HelpNet-a tijelo je koje upravlja HelpNet-om. Uz nacionalne službe za pomoć i ECHA-u, Europska komisija i promatrači iz država kandidatkinja i/ili organizacija dionika također su članovi upravljačke skupine. Upravljačka se skupina sastaje barem jednom godišnje u prostorijama ECHA-e, a tajništvo HelpNet-a koordinira njen rad.

help net meetings tabs

Meeting Date Place Agenda Minutes
HelpNet 17 25-27/10/2022 Helsinki [PDF] [PDF]
BPR Workshop 19/05/2022 Web conference [PDF] [PDF]
CLP workshop 18/05/2022 Web conference [PDF] [PDF]
REACH Workshop 17/05/2022 Web conference [PDF] [PDF]