Hyppää sisältöön
Hyppää sisältöön

Tarkastele saatavilla olevaa tietoa

Seoksista saatavilla olevien tietojen tunnistamista ja tutkimista koskevat vaatimukset on esitetty CLP-asetuksen 6–8 artiklassa.

Kun olet ensin kerännyt kaikki seoksen aineosia ja seosta itseään koskevat perustiedot ja erityistiedot, pitoisuus- ja vaaratiedot mukaan lukien, varmista tietojen oleellisuus, luotettavuus ja riittävyys CLP-asetuksen mukaista luokitusta varten. 

 

Tarkista tietopakettisi
  1. Tarkista kunkin vaaran osalta, että sinulla on tietoa joko jokaisesta seoksessa olevasta aineesta tai seoksesta itsestään. Huomaa, että suurimmasta osasta fysikaalisia vaaroja tarvitaan testitiedot seoksesta itsestään.
  2. Ovatko tiedot yhdenmukaiset vai onko niissä selvää ristiriitaisuutta? Esimerkiksi saamasi käyttöturvallisuustiedote ei välttämättä ole täydellinen tai eri toimittajien tiedot voivat olla keskenään ristiriitaisia. Tällaisissa tapauksissa sinun tulisi pyytää toimittajiltasi selvennystä.
  3. Tarkista, vastaako toimittajasi toimittamassa käyttöturvallisuustiedotteessa oleva aineiden luokitus sitä, mikä on ilmoitettu luokitusten ja merkintöjen luettelossa yhdenmukaistetun luokituksen osalta. Vaikka ilmoituksissa ja rekisteröinneissä olevat itse tehdyt luokittelut voivat erota toisistaan, niitä voi käyttää lähtökohtana toimittajasi ilmoittaman luokituksen tutkimisessa. Jos et ole varma, ota yhteyttä toimittajaasi.

 

Mikä on "oleellista, luotettavaa ja riittävää" tietoa?

Jos sinulla on erityistietoja, kuten testitietoa seoksesta itsestään ja/tai seoksen sisältämistä aineista, mieti, mitä "oleellinen, luotettava ja riittävä" tarkoittaa.

Jotta voit määrittää seoksesi vaaraluokituksen oikein, päätöksesi on perustuttava laadukkaisiin tietoihin.

Saamiesi tietojen luotettavuus on luokituksen lopputuloksen kannalta hyvin tärkeää. Tiedot, jotka eivät ole tieteellisesti luotettavia – esimerkiksi koska tutkimus on toteutettu virheellisesti tai koska tutkimuksessa käytettiin väärää mallia – voivat johtaa virheelliseen luokitukseen.  Luokituksessa tulee käyttää ainoastaan luotettavia tietoja. Tietojen luotettavuus on syytä arvioida ennen niiden oleellisuuden ja riittävyyden arviointia.

Toisinaan myös tiedot, joita ei ole hankittu validoiduilla menetelmillä, voivat silti olla arvokkaita, ja ne voidaan ottaa huomioon todistusnäyttöä analysoitaessa, mutta tämän arviointi saattaa edellyttää asiantuntijan arviota.

Voit lukea tietojen luotettavuudesta, oleellisuudesta ja riittävyydestä lisää tietovaatimuksia ja kemikaaliturvallisuusarviointia koskevien ohjeiden luvusta R.4.

Tarkastele saatavilla olevaa tietoa

Categories Display

Avainsana:

(klikkaa avainsanaa päästäksesi sitä koskevaan sisältöön)


Route: .live2