Seosten luokitus

Seosten luokitus


© Uwe Völkner / Fotoagentur FOX, Lindlar

Oletko EU:n tai ETAn alueella toimiva seosten maahantuoja tai sekoittaja?

Jos olet, olet vastuussa siitä, että markkinoille saattamasi seos (eli seokset, joita tuot EU:n tai ETAn alueelle tai joita sekoitat jatkokäyttöä varten) luokitellaan, merkitään ja pakataan CLP-asetuksen mukaisesti. Sinun on tiedettävä maahantuotuun tai sekoitettuun seokseen liittyvistä vaaroista ja ilmoitettava niistä toimitusketjussasi.

Myös seosten jakelijoilla on CLP-asetuksen mukaisia velvollisuuksia; heidän on esimerkiksi varmistettava, että merkinnät ja pakkaus ovat CLP-asetuksen mukaisia.

Tarkempi kuvaus CLP-asetuksen mukaisista rooleista ja velvollisuuksista on CLP-asetuksen käyttöönottoa koskevissa toimintaohjeissa. 

Tukea tehtäviesi ymmärtämiseen

Seuraavilla sivuilla on tukea niille, joiden on luokiteltava seoksia CLP-asetuksen luokitusvaatimusten täyttämiseksi.. Tietoa merkinnöistä ja pakkaamisesta on CLP-asetuksen mukaista merkitsemistä ja pakkaamista koskevissa toimintaohjeissa.

Esitetyt tiedot perustuvat enimmäkseen ECHAn julkaisuihin "Ohjeet CLP-kriteerien soveltamisesta" ja "Merkintöjä ja pakkaamista koskeva toimintaohje".Sivuilla on myös linkit näihin julkaisuihin. Nämä verkkosivut kannattaa lukea rinnakkain CLP-asetuksen soveltamista koskevien ohjeiden osan 1 ja etenkin siinä olevan luvun 1.6 kanssa..

Linkkejä annetaan myös muihin hyödyllisiin lähteisiin.

Ennen kuin ryhdyt luokittelemaan seoksia, on suositeltavaa selvittää huolellisesti, onko omassa yrityksessäsi seosten luokittelemiseen tarvittavaa asiantuntemusta vai tarvitsetko siihen ulkopuolista tukea, etenkin jos kyseessä on monimutkainen seos.

Täyttäessäsi seoksen luokitukseen ja merkitsemiseen sekä käyttöturvallisuustiedotteen laatimiseen liittyviä velvollisuuksiasi, kaupallisista luokitukseen, merkintöihin ja käyttöturvallisuustiedotteiden laatimiseen tarkoitetuista ohjelmistoista voi olla paljon apua. Muista kuitenkin, että vaikka käyttäisit ohjelmistoja tai tukeutuisit ulkoiseen asiantuntemukseen, vastuu seoksen lopullisesta luokituksesta on kuitenkin sinulla.

Seosten luokitus