Käsiteltävänä olevat rajoitukset

Ehdotetut rajoitukset käyvät ennen hyväksysmistään läpi monivaiheisen prosessin. Meneillään olevien REACH-asetuksen mukaisten rajoitusmenettelyjen ja niihin liittyvien asiakirjojen tilanne on nähtävissä kohdassa Käsiteltävänä olevat rajoitukset.

Kun rajoitusmenettely on avointa ja jatkuvaa julkista kuulemista edellyttävässä vaiheessa, saatavilla on linkkejä kaavakkeisiin, joiden avulla voi toimittaa kommentteja ECHAlle.

 

Rajoitusmenettely