Mikromuovit

Muovi on tärkeä materiaali, jota on taloudessamme runsaasti. Se helpottaa elämäämme monin tavoin ja on usein vaihtoehtojaan kevyempi ja halvempi. Muovit säilyvät kuitenkin pitkään ympäristössä, jos niitä ei käytön jälkeen hävitetä asianmukaisesti tai kierrätetä. Ne voivat myös hajota huolta aiheuttaviksi pieniksi paloiksi, mikromuoveiksi. Mikromuovien valmistaminen ja lisääminen tuotteisiin voi olla myös tarkoituksellista. Jotkin muovit sisältävät myös vaarallisia aineita, jotka voivat vaikuttaa kielteisesti luontoon tai ihmisen terveyteen.

Mikromuovit ovat hyvin pieniä (yleensä alle 5 mm:n kokoisia) muovimateriaalihiukkasia. Niitä voi muodostua tahattomasti suurempien muovikappaleiden kuluessa ja esimerkiksi synteettisistä tekstiileistä. Niitä valmistetaan myös tarkoituksellisesti lisättäväksi tuotteisiin tiettyä tarkoitusta varten, kuten kuoriviksi rakeiksi kasvo- tai vartalokuorinta-aineisiin. Ympäristöön päästyään ne voivat kertyä eläimiin, kuten kaloihin ja äyriäisiin, ja siten kuluttajien syömään ruokaan.

Ympäristö- ja terveyshuolien vuoksi useat EU:n jäsenvaltiot ovat säätäneet tai ehdottaneet kansallisia kieltoja mikromuovien käytölle tietyissä kulutustuotteissa, useimmiten mikromuovihelmien käytölle pois huuhdeltavissa kosmetiikkatuotteissa, joissa niitä käytetään kuorinta- tai puhdistusaineina.

Euroopan komissio julkaisi hiljattain tutkimuksen, josta saadaan lisää tietoa tuotteiden sisältämien mikromuovihiukkasten tarkoituksellisista käyttötavoista ja riskeistä, joita niistä koituu ihmisten terveydelle ja ympäristölle. Myös Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) on arvioinut saatavilla olevaa näyttöä elintarvikkeissa olevista mikro- ja nanomuoveista.

Ympäristöön tai terveyteen kohdistuvia riskejä aiheuttavien aineiden rajoittamista koskevien REACH-menettelyjen mukaisesti komissio pyysi kemikaalivirastoa arvioimaan tieteelliset todisteet, jotta EU:n tasolla voitaisiin ryhtyä kaikenlaisten tuotteisiin tarkoituksellisesti lisättyjen mikromuovien sääntelytoimiin. Toisessa Euroopan komission hankkeessa tutkitaan muita vaihtoehtoja vähentää mikromuovien vapautumista vesiympäristöön.

Millaisissa tavanomaisissa kuluttajatuotteissa voi olla tarkoituksellisesti lisättyä mikromuovia? 

Mikromuovihiukkasia käytetään tarkoituksellisesti monissa EU:n markkinoilla olevissa tuotteissa, kuten tietyissä kosmetiikkatuotteissa, henkilökohtaisen hygienian tuotteissa, pesuaineissa, puhdistusaineissa, maaleissa, öljy- ja kaasuteollisuuden käyttämissä tuotteissa sekä raepuhalluksen materiaalina.

Kulutustuotteissa mikromuovihiukkaset tunnetaan parhaiten hankaavan ominaisuutensa vuoksi (esimerkiksi kuorivat ja kiillottavat mikrohelmet kosmetiikassa), mutta niillä voi olla muitakin tehtäviä, kuten tuotteen viskositeetin, ulkomuodon ja ominaisuuksien pysyvyyden hallinta.

Lisäksi kemikaalivirasto tutkii myös tuotteita, kuten maataloudessa käytettäviä lannoiterakeita, joista vapautuu tarkoituksellisesti mikromuoveja osana niiden toimintaa.

Miten ne mahdollisesti vaikuttavat ympäristönsaastumiseen?

Arviolta 2–5 prosenttia kaikesta tuotetusta muovista päätyy valtameriin. Osa tästä on mikromuovia.

Tuotteisiin tarkoituksellisesti lisätyn mikromuovin ajatellaan tällä hetkellä olevan vain verrattain pieni osa kaikesta meressä olevasta muovista. Ne voivat kuitenkin aiheuttaa ongelmia myös muualla, kuten sisävesillä ja maaperässä. Tämän vuoksi monet maat, myös jotkin EU:n jäsenvaltiot, ovat ryhtyneet toimiin mikromuovien käytön rajoittamiseksi.

Rajoitusehdotuksia laaditaan parhaillaan

Kemikaalivirasto ilmoitti tammikuussa 2018 selvittävänsä, onko koko EU:n laajuudelta tarpeen rajoittaa tuotteisiin tarkoituksellisesti lisättävien mikromuovihiukkasten saattamista markkinoille tai niiden käyttöä tai sellaisia käyttötapoja, joista mikromuovihiukkasia vapautuu tarkoituksellisesti ympäristöön.

Virasto aloitti tämän selvityksen esittämällä tarkoituksellisesti lisättäviä mikromuoveja koskevan kannanotto- ja tiedonkeruupyynnön. Pyynnön tarkoituksena on kerätä tietoa kaikista mahdollisista tuotteissa olevien mikromuovihiukkasten tarkoituksellisista käytöistä. Kerättyjen tietojen perusteella määritetään, aiheuttavatko nämä käytöt riskejä, ja arvioidaan mahdollisen rajoituksen sosioekonomisia vaikutuksia.

Toukokuussa 2018 järjestettiin sidosryhmille tarkoitettu työpaja, jossa keskusteltiin keskeisistä rajoitukseen liittyvistä kysymyksistä. Tämän työpajan perusteella kemikaalivirasto julkaisi heinäkuussa 2018 tiedotteen aineiden tunnistetiedoista ja mikromuovien käytön rajoituksen mahdollisesta laajuudesta.

Kannanottopyyntö julkaistiin 28. maaliskuuta ja kannanottojen toimittamisen määräaika päättyi 11. toukokuuta 2018.