Platform for diskussioner mellem ngo'er og ECHA

Vi afholder løbende møder med vores akkrediterede interessenters NGO'er for at drøfte aktuelle emner af interesse for civilsamfundet. Alle de akkrediterede NGO'er opfordres til at bidrage til mødernes indhold og deltage i dem personligt eller ved fjerndeltagelse.

Akkrediterede NGO-interessenter bliver automatisk inviteret til platformmøderne, når deres ansøgning er godkendt af ECHA.

Mødedokumenter, herunder et mødenotat, offentliggøres på denne side.

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)