Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Ersättning med säkrare kemikalier

Ersättning med säkrare kemikalier

Företag inom EU ersätter i allt högre grad farliga kemikalier och tillverkningsprocesser med säkrare kemikalier och miljövänligare teknik. Detta kan innebära stora fördelar för företagen, miljön och arbetstagares och konsumenters hälsa. Det kan också vara mycket positivt för införandet av en cirkulär ekonomi.

 

Workshoppar om
distributionskedjan
Syftet med workshopparna om distributionskedjan är att främja forskning, utvärdering och godkännande avseende säkrare kemikalier.
Nätverk
Samarbetsnätverken spelar en viktig roll för att samordna och främja innovation och välgrundad ersättning.
Finansiering och
tekniskt stöd
Att underlätta tillgång till tekniskt stöd och ytterligare finansiering är avgörande för att öka möjligheterna att ersätta farliga kemikalier.

 

Friskrivning

Informationen har sammanställts i samarbete med Echas intressenter. Att Echa har länkar till externa webbplatser ska inte ses som att Echa på något sätt har godkänt dem. Om du går till en annan webbplats via en av dessa länkar så gäller den webbplatsens policy för integritetsskydd. För mer information om länkar till tredje part, läs Echas rättsliga meddelande.

Contact

For general questions or suggestions on substitution related matters contact substitution[a]echa.europa.eu.

 

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live1