Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Kandidatförteckning över SVHC-ämnen för godkännande

(publicerad i enlighet med artikel 59.10 i Reach-förordningen)

Kandidatförteckning över SVHC-ämnen för godkännande

Anmärkningar:

  • Den giltiga versionen: Kandidatlistan som offentliggörs på den här webbsidan är den enda tillförlitliga versionen. Att hamna på denna lista kan medföra omedelbara rättsliga skyldigheter för företaget i fråga, i synnerhet avseende kraven i artikel 7, 31 och 33 i Reachförordningen.
  • Skäl till upptagande på listan: Artikel 57 a avser cancerframkallande ämnen i kategori 1A eller 1B, artikel 57 b avser mutagena ämnen i kategori 1A eller 1B, artikel 57 c avser reproduktionstoxiska ämnen i kategori 1A eller 1B, artikel 57 d avser långlivade, bioackumulerande och toxiska ämnen (PBT-ämnen), artikel 57 e avser mycket långlivade och mycket bioackumulerande ämnen (vPvB-ämnen), artikel 57 f avser ämnen som leder till betänkligheter av likvärdig allvarlighetsgrad och som sannolikt har allvarliga effekter på människors hälsa eller miljön.
    Om upphöjda siffror visas i denna kolumn betyder det att information om villkoren för ämnets klassificering finns tillgänglig via knappen "Detaljer".
  • EG-nummer, CAS-nummer: EG-numret omfattar både vattenfria och hydratiserade former av ämnena. Dessa poster täcker med andra ord båda dessa former. CAS-numret kan å sin sida avse endast vattenfria former av ett ämne, varför det inte alltid är säkert att CAS-numret ger en rättvisande beskrivning av posten.
  • Andra identifikationsnummer: Poster med tecknet "-" i kolumnerna för EG- och CAS-nummer innehåller (där det är praktiskt möjligt) ett icke uttömmande registerutdrag med EG- och/eller CAS-nummer som beskriver ämnen eller ämnesgrupper som bedömts ligga inom ramen för den aktuella posten i kandidatlistan. Du får tillgång till denna information genom att klicka på knappen "Detaljer" vid den valda posten.
  • IUCLID Ämnesdatauppsättningar: Detta är ämnesdatauppsättningar i IUCLID-format som delvis är ifyllda i förväg. De är avsedda att vara ett stöd för importörer eller tillverkare som måste lämna specifikationer om de ämnen som ingår i deras produkter. Det är dock varje företag som ensamt ansvarar för att informationen i produktspecifikationen är lämplig och korrekt.
Filter the list
Date of inclusion:

Decision IUCLID dataset  
PFHxS
-
-
07/07/2017
vPvB (Article 57e)
Details
Bisphenol A; BPA
201-245-8
80-05-7
12/01/2017
Toxic for reproduction (Article 57c)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
substances with a linear and/or branched alkyl chain with a carbon number of 7 covalently bound predominantly in position 4 to phenol, covering also UVCB- and well-defined substances which include any of the individual isomers or a combination thereof
-
-
12/01/2017
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
show/hide
Nonadecafluorodecanoic acid EC no.: 206-400-3 | CAS no.: 335-76-2
Decanoic acid, nonadecafluoro-, sodium salt EC no.: - | CAS no.: 3830-45-3
Ammonium nonadecafluorodecanoate EC no.: 221-470-5 | CAS no.: 3108-42-7
-
-
12/01/2017
Toxic for reproduction (Article 57c)
PBT (Article 57 d)
Details
201-280-9
80-46-6
12/01/2017
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
200-028-5
50-32-8
20/06/2016
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Toxic for reproduction (Article 57c)
PBT (Article 57 d)
vPvB (Article 57 e)
Details
214-317-9
1120-71-4
17/12/2015
Carcinogenic (Article 57a)
Details
223-383-8
3864-99-1
17/12/2015
vPvB (Article 57 e)
Details
253-037-1
36437-37-3
17/12/2015
vPvB (Article 57 e)
Details
202-716-0
98-95-3
17/12/2015
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
show/hide
Ammonium salts of perfluorononan-1-oic-acid EC no.: - | CAS no.: -, 4149-60-4
Perfluorononan-1-oic-acid EC no.: 206-801-3 | CAS no.: 375-95-1
Sodium salts of perfluorononan-1-oic-acid EC no.: - | CAS no.: -, 21049-39-8
-
-
17/12/2015
Toxic for reproduction (Article 57c)
PBT (Article 57 d)
Details
with ≥ 0.3% of dihexyl phthalate (EC No. 201-559-5)
show/hide
1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C6-10-alkyl esters EC no.: 271-094-0 | CAS no.: 68515-51-5
-
-
15/06/2015
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
covering any of the individual stereoisomers of [1] and [2] or any combination thereof
-
-
15/06/2015
vPvB (Article 57 e)
Details
247-384-8
25973-55-1
17/12/2014
PBT (Article 57 d)
vPvB (Article 57 e)
Details
223-346-6
3846-71-7
17/12/2014
PBT (Article 57 d)
vPvB (Article 57 e)
Details
239-622-4
15571-58-1
17/12/2014
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
232-222-0
7790-79-6
17/12/2014
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Toxic for reproduction (Article 57c)
Specific target organ toxicity after repeated exposure (Article 57(f) - human health)
Details
233-331-6
10124-36-4, 31119-53-6
17/12/2014
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Toxic for reproduction (Article 57c)
Specific target organ toxicity after repeated exposure (Article 57(f) - human health)
Details
-
-
17/12/2014
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
271-093-5
68515-50-4
16/06/2014
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
233-296-7
10108-64-2
16/06/2014
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Toxic for reproduction (Article 57c)
Specific target organ toxicity after repeated exposure (Article 57(f) - human health)
Details
show/hide
Perboric acid, sodium salt EC no.: 234-390-0 | CAS no.: 11138-47-9
Sodium perborate EC no.: 239-172-9 | CAS no.: 15120-21-5
-
-
16/06/2014
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
231-556-4
7632-04-4
16/06/2014
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
215-147-8
1306-23-6
16/12/2013
Carcinogenic (Article 57a)
Specific target organ toxicity after repeated exposure (Article 57(f) - human health)
Details
201-559-5
84-75-3
16/12/2013
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
209-358-4
573-58-0
16/12/2013
Carcinogenic (Article 57a)
Details
217-710-3
1937-37-7
16/12/2013
Carcinogenic (Article 57a)
Details
202-506-9
96-45-7
16/12/2013
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
206-104-4
301-04-2
16/12/2013
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
246-677-8
25155-23-1
16/12/2013
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
substances with a linear and/or branched alkyl chain with a carbon number of 9 covalently bound in position 4 to phenol, ethoxylated covering UVCB- and well-defined substances, polymers and homologues, which include any of the individual isomers and/or combinations thereof
-
-
20/06/2013
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
223-320-4
3825-26-1
20/06/2013
PBT (Article 57 d)
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
231-152-8
7440-43-9
20/06/2013
Carcinogenic (Article 57a)
Specific target organ toxicity after repeated exposure (Article 57(f) - human health)
Details
215-146-2
1306-19-0
20/06/2013
Carcinogenic (Article 57a)
Specific target organ toxicity after repeated exposure (Article 57(f) - human health)
Details
205-017-9
131-18-0
20/06/2013
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
206-397-9
335-67-1
20/06/2013
PBT (Article 57 d)
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
284-032-2
84777-06-0
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
211-076-1
629-14-1
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
203-445-0
106-94-5
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
421-150-7
143860-04-2
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
212-658-8
838-88-0
19/12/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
show/hide
4,4'-oxydianiline EC no.: 202-977-0 | CAS no.: 101-80-4
-
-
19/12/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Details
covering well-defined substances and UVCB substances, polymers and homologues
-
-
19/12/2012
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
200-453-6
60-09-3
19/12/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
202-453-1
95-80-7
19/12/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
substances with a linear and/or branched alkyl chain with a carbon number of 9 covalently bound in position 4 to phenol, covering also UVCB- and well-defined substances which include any of the individual isomers or a combination thereof
-
-
19/12/2012
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
204-419-1
120-71-8
19/12/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
273-688-5
69011-06-9
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
257-175-3
51404-69-4
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
202-177-1
92-67-1
19/12/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details

Export search results to:


Route: .live1

På den här webbplatsen används kakor. Syftet är att optimera din upplevelse av den.

Läs mer om hur vi använder kakor.

Vi har mycket webbmaterial på ditt språk, men en del av den här sidan finns bara på engelska. Mer om vår flerspråkighetspolicy finns.
Visa inte detta meddelande igen.