Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Kandidatförteckning över SVHC-ämnen för godkännande

(publicerad i enlighet med artikel 59.10 i Reach-förordningen)

Kandidatförteckning över SVHC-ämnen för godkännande

Anmärkningar:

  • Den giltiga versionen: Kandidatlistan som offentliggörs på den här webbsidan är den enda tillförlitliga versionen. Att hamna på denna lista kan medföra omedelbara rättsliga skyldigheter för företaget i fråga, i synnerhet avseende kraven i artikel 7, 31 och 33 i Reachförordningen.
  • Skäl till upptagande på listan: Artikel 57 a avser cancerframkallande ämnen i kategori 1A eller 1B, artikel 57 b avser mutagena ämnen i kategori 1A eller 1B, artikel 57 c avser reproduktionstoxiska ämnen i kategori 1A eller 1B, artikel 57 d avser långlivade, bioackumulerande och toxiska ämnen (PBT-ämnen), artikel 57 e avser mycket långlivade och mycket bioackumulerande ämnen (vPvB-ämnen), artikel 57 f avser ämnen som leder till betänkligheter av likvärdig allvarlighetsgrad och som sannolikt har allvarliga effekter på människors hälsa eller miljön.
    Om upphöjda siffror visas i denna kolumn betyder det att information om villkoren för ämnets klassificering finns tillgänglig via knappen "Detaljer".
  • EG-nummer, CAS-nummer: EG-numret omfattar både vattenfria och hydratiserade former av ämnena. Dessa poster täcker med andra ord båda dessa former. CAS-numret kan å sin sida avse endast vattenfria former av ett ämne, varför det inte alltid är säkert att CAS-numret ger en rättvisande beskrivning av posten.
  • Andra identifikationsnummer: Poster med tecknet "-" i kolumnerna för EG- och CAS-nummer innehåller (där det är praktiskt möjligt) ett icke uttömmande registerutdrag med EG- och/eller CAS-nummer som beskriver ämnen eller ämnesgrupper som bedömts ligga inom ramen för den aktuella posten i kandidatlistan. Du får tillgång till denna information genom att klicka på knappen "Detaljer" vid den valda posten.
  • IUCLID 5 Ämnesdatauppsättningar: Detta är ämnesdatauppsättningar i IUCLID 5-format som delvis är ifyllda i förväg. De är avsedda att vara ett stöd för importörer eller tillverkare som måste lämna specifikationer om de ämnen som ingår i deras produkter. Det är dock varje företag som ensamt ansvarar för att informationen i produktspecifikationen är lämplig och korrekt.
Filter the list
Date of inclusion:

Decision IUCLID dataset  
200-028-5
50-32-8
20/06/2016
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Toxic for reproduction (Article 57c)
PBT (Article 57 d)
vPvB (Article 57 e)
Details
214-317-9
1120-71-4
17/12/2015
Carcinogenic (Article 57a)
Details
223-383-8
3864-99-1
17/12/2015
vPvB (Article 57 e)
Details
253-037-1
36437-37-3
17/12/2015
vPvB (Article 57 e)
Details
202-716-0
98-95-3
17/12/2015
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
show/hide
Perfluorononan-1-oic-acid EC no.: 206-801-3 | CAS no.: 375-95-1
Sodium salts of perfluorononan-1-oic-acid EC no.: - | CAS no.: -, 21049-39-8
Ammonium salts of perfluorononan-1-oic-acid EC no.: - | CAS no.: -, 4149-60-4
-
-
17/12/2015
Toxic for reproduction (Article 57c)
PBT (Article 57 d)
Details
with ≥ 0.3% of dihexyl phthalate (EC No. 201-559-5)
show/hide
1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C6-10-alkyl esters EC no.: 271-094-0 | CAS no.: 68515-51-5
-
-
15/06/2015
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
covering any of the individual stereoisomers of [1] and [2] or any combination thereof
-
-
15/06/2015
vPvB (Article 57 e)
Details
247-384-8
25973-55-1
17/12/2014
PBT (Article 57 d)
vPvB (Article 57 e)
Details
223-346-6
3846-71-7
17/12/2014
PBT (Article 57 d)
vPvB (Article 57 e)
Details
239-622-4
15571-58-1
17/12/2014
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
232-222-0
7790-79-6
17/12/2014
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Toxic for reproduction (Article 57c)
Equivalent level of concern having probable serious effects to human health (Article 57 f)
Details
233-331-6
10124-36-4, 31119-53-6
17/12/2014
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Toxic for reproduction (Article 57c)
Equivalent level of concern having probable serious effects to human health (Article 57 f)
Details
-
-
17/12/2014
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
271-093-5
68515-50-4
16/06/2014
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
233-296-7
10108-64-2
16/06/2014
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Toxic for reproduction (Article 57c)
Equivalent level of concern having probable serious effects to human health (Article 57 f)
Details
show/hide
Perboric acid, sodium salt EC no.: 234-390-0 | CAS no.: 11138-47-9
Sodium perborate EC no.: 239-172-9 | CAS no.: 15120-21-5
-
-
16/06/2014
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
231-556-4
7632-04-4
16/06/2014
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
215-147-8
1306-23-6
16/12/2013
Carcinogenic (Article 57a)
Equivalent level of concern having probable serious effects to human health (Article 57 f)
Details
201-559-5
84-75-3
16/12/2013
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
209-358-4
573-58-0
16/12/2013
Carcinogenic (Article 57a)
Details
217-710-3
1937-37-7
16/12/2013
Carcinogenic (Article 57a)
Details
202-506-9
96-45-7
16/12/2013
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
206-104-4
301-04-2
16/12/2013
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
246-677-8
25155-23-1
16/12/2013
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
substances with a linear and/or branched alkyl chain with a carbon number of 9 covalently bound in position 4 to phenol, ethoxylated covering UVCB- and well-defined substances, polymers and homologues, which include any of the individual isomers and/or combinations thereof
-
-
20/06/2013
Equivalent level of concern having probable serious effects to environment (Article 57 f)
Details
223-320-4
3825-26-1
20/06/2013
PBT (Article 57 d)
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
231-152-8
7440-43-9
20/06/2013
Carcinogenic (Article 57a)
Equivalent level of concern having probable serious effects to human health (Article 57 f)
Details
215-146-2
1306-19-0
20/06/2013
Carcinogenic (Article 57a)
Equivalent level of concern having probable serious effects to human health (Article 57 f)
Details
205-017-9
131-18-0
20/06/2013
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
206-397-9
335-67-1
20/06/2013
PBT (Article 57 d)
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
284-032-2
84777-06-0
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
211-076-1
629-14-1
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
203-445-0
106-94-5
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
421-150-7
143860-04-2
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
212-658-8
838-88-0
19/12/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
show/hide
4,4'-oxydianiline EC no.: 202-977-0 | CAS no.: 101-80-4
-
-
19/12/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Details
covering well-defined substances and UVCB substances, polymers and homologues
-
-
19/12/2012
Equivalent level of concern having probable serious effects to environment (Article 57 f)
Details
200-453-6
60-09-3
19/12/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
202-453-1
95-80-7
19/12/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
substances with a linear and/or branched alkyl chain with a carbon number of 9 covalently bound in position 4 to phenol, covering also UVCB- and well-defined substances which include any of the individual isomers or a combination thereof
-
-
19/12/2012
Equivalent level of concern having probable serious effects to environment (Article 57 f)
Details
204-419-1
120-71-8
19/12/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
273-688-5
69011-06-9
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
257-175-3
51404-69-4
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
202-177-1
92-67-1
19/12/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
214-604-9
1163-19-5
19/12/2012
PBT (Article 57 d)
vPvB (Article 57 e)
Details
all possible combinations of the cis- and trans-isomers
show/hide
cis-cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride EC no.: 236-086-3 | CAS no.: 13149-00-3
Cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride EC no.: 201-604-9 | CAS no.: 85-42-7
trans-cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride EC no.: 238-009-9 | CAS no.: 14166-21-3
-
-
19/12/2012
Equivalent level of concern having probable serious effects to human health (Article 57 f)Details
204-650-8
123-77-3
19/12/2012
Equivalent level of concern having probable serious effects to human health (Article 57 f)
Details
211-670-0
683-18-1
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
200-589-6
64-67-5
19/12/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Details

Export search results to:

På den här webbplatsen används kakor. Syftet är att optimera din upplevelse av den.

Läs mer om hur vi använder kakor.