Kandidatförteckning över SVHC-ämnen för godkännande

Kandidatförteckning över SVHC-ämnen för godkännande

(publicerad i enlighet med artikel 59.10 i Reach-förordningen)

Kandidatförteckning över SVHC-ämnen för godkännande

Anmärkningar:

  • Giltig version: Kandidatförteckningen som offentliggörs på den här webbsidan är den enda giltiga förteckningen. Efter att ett ämne tagits med i kandidatförteckningen på denna webbplats kan företag ha omedelbara rättsliga skyldigheter, framför allt inbegripet artiklarna 7, 31 och 33 i Reach-förordningen.
  • Numeriska identitetsbeteckningar: Varje post i kandidatförteckningen omfattar både vattenfria och hydratiserade former av ett ämne. CAS-numret som visas i en post är typiskt för den vattenfria formen. Hydratiserade former av ämnet som identifieras av andra CAS-nummer omfattas också av posten.
  • Andra numeriska identitetsbeteckningar: Poster med tecknet ”-” i kolumnerna för EG- och CAS-nummer innehåller (där det är praktiskt möjligt) ett icke uttömmande registerutdrag med EG- och/eller CAS-nummer som beskriver ämnen eller ämnesgrupper som bedömts ligga inom ramen för den aktuella posten i kandidatförteckningen. Du får tillgång till denna information genom att klicka på knappen ”Detaljer” vid den valda posten.

Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts

EG-nr : - CAS-nr : -
Orsak till införande
Equivalent level of concern having probable serious effects to human health (Article 57(f) - human health)
Equivalent level of concern having probable serious effects to the environment (Article 57(f) - environment)
Datum för införande
16-jan-2020
Beslut
IUCLID-datauppsättning
Understödjande dokument
Svar på kommentarer
Anmärkningar
The combined intrinsic properties justifying the inclusion as a substance for which there is scientific evidence of probable serious effects to human health and the environment which give rise to an equivalent level of concern are the following: very high persistence, high mobility in water and soil, high potential for long-range transport, and difficulty of remediation and water purification as well as moderate bioaccumulation in humans. The observed probable serious effects for human health and the environment are thyroid hormonal disturbances and reproductive toxicity seen in rodents, and effects on liver, kidney and haematological system in rats, hormonal disturbances and effects on reproduction in marine medaka fish and effects on expression of hormone receptors in tadpoles. Together, these elements lead to a very high potential for irreversible effects.

Help Help
Group members
This group of substance has the following member substances:
Results list is empty
Name EC / List no. CAS no. Association
N,N,N-triethylethanaminium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulfonate - 25628-08-4 Official source
magnesium perfluorobutanesulfonate - 507453-86-3 Official source
lithium perfluorobutanesulfonate - 131651-65-5 Official source
morpholinium perfluorobutanesulfonate - 503155-89-3 Official source
1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonic acid 206-793-1 375-73-5 Official source
Ammonium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate 269-513-7 68259-10-9 Official source
tetrabutyl-phosphonium nonafluoro-butane-1-sulfonate 444-440-5 220689-12-3 Official source
dimethyl(phenyl)sulfanium perfluorobutanesulfonate 452-310-4 220133-51-7 Official source
1-(4-butoxy-1-naphthalenyl)tetrahydrothiophenium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-1-butanesulfonate 468-770-4 - Official source
Triphenylsulfanium perfluorobutane sulfonate 478-340-8 144317-44-2 Official source
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate 249-616-3 29420-49-3 Official source
bis(4-t-butylphenyl)iodonium perfluorobutanesulfonate 432-660-4 194999-85-4 Official source