Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Kandidatförteckning över SVHC-ämnen för godkännande

(publicerad i enlighet med artikel 59.10 i Reach-förordningen)

Kandidatförteckning över SVHC-ämnen för godkännande

Anmärkningar:

  • Giltig version: Kandidatförteckningen som offentliggörs på den här webbsidan är den enda giltiga förteckningen. Efter att ett ämne tagits med i kandidatförteckningen på denna webbplats kan företag ha omedelbara rättsliga skyldigheter, framför allt inbegripet artiklarna 7, 31 och 33 i Reach-förordningen.
  • Numeriska identitetsbeteckningar: Varje post i kandidatförteckningen omfattar både vattenfria och hydratiserade former av ett ämne. CAS-numret som visas i en post är typiskt för den vattenfria formen. Hydratiserade former av ämnet som identifieras av andra CAS-nummer omfattas också av posten.
  • Andra numeriska identitetsbeteckningar: Poster med tecknet ”-” i kolumnerna för EG- och CAS-nummer innehåller (där det är praktiskt möjligt) ett icke uttömmande registerutdrag med EG- och/eller CAS-nummer som beskriver ämnen eller ämnesgrupper som bedömts ligga inom ramen för den aktuella posten i kandidatförteckningen. Du får tillgång till denna information genom att klicka på knappen ”Detaljer” vid den valda posten.

2,3,3,3-tetrafluoro-2-(heptafluoropropoxy)propionic acid, its salts and its acyl halides

covering any of their individual isomers and combinations thereof EG-nr : - CAS-nr : -
Orsak till införande
Equivalent level of concern having probable serious effects to human health (Article 57(f) - human health)
Equivalent level of concern having probable serious effects to the environment (Article 57(f) - environment)
Datum för införande
16/07/2019
Beslut
IUCLID-datauppsättning
Understödjande dokument
Svar på kommentarer
Anmärkningar
The combined intrinsic properties justifying the inclusion for the Member State Committee as a substance for which there is scientific evidence of probable serious effects to human health and the environment which give rise to an equivalent level of concern are the following:
Persistence, mobility, potential for long-range transport, observed adverse effects (at least the following probable effects for human health: effects on the liver, the kidney, and the haematological and immune systems and effects on development; at least the following probable effects for the environment: population relevant effects on birds and mammals); as well as low adsorption potential and high water solubility rendering the substance fully bioavailable for uptake via (drinking) water. Together, these elements lead to a very high potential for irreversible effects.

Help Help
Group members
This group of substance has the following member substances:
Name EC / List no. CAS no. Association
potassium 2,3,3,3-tetrafluoro-2-(heptafluoropropoxy)propionate 266-578-3 67118-55-2 Official source
2,3,3,3-tetrafluoro-2-(heptafluoropropoxy)propionic acid 236-236-8 13252-13-6 Official source
2,3,3,3-tetrafluoro-2-(heptafluoropropoxy)propionyl fluoride 218-173-8 2062-98-8 Official source
ammonium 2,3,3,3-tetrafluoro-2-(heptafluoropropoxy)propanoate - 62037-80-3 Official source

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2