Kandidatförteckning över SVHC-ämnen för godkännande

Kandidatförteckning över SVHC-ämnen för godkännande

(publicerad i enlighet med artikel 59.10 i Reach-förordningen)

Kandidatförteckning över SVHC-ämnen för godkännande

Anmärkningar:

  • Giltig version: Kandidatförteckningen som offentliggörs på den här webbsidan är den enda giltiga förteckningen. Efter att ett ämne tagits med i kandidatförteckningen på denna webbplats kan företag ha omedelbara rättsliga skyldigheter, framför allt inbegripet artiklarna 7, 31 och 33 i Reach-förordningen.
  • Numeriska identitetsbeteckningar: Varje post i kandidatförteckningen omfattar både vattenfria och hydratiserade former av ett ämne. CAS-numret som visas i en post är typiskt för den vattenfria formen. Hydratiserade former av ämnet som identifieras av andra CAS-nummer omfattas också av posten.
  • Andra numeriska identitetsbeteckningar: Poster med tecknet ”-” i kolumnerna för EG- och CAS-nummer innehåller (där det är praktiskt möjligt) ett icke uttömmande registerutdrag med EG- och/eller CAS-nummer som beskriver ämnen eller ämnesgrupper som bedömts ligga inom ramen för den aktuella posten i kandidatförteckningen. Du får tillgång till denna information genom att klicka på knappen ”Detaljer” vid den valda posten.
Filter the list
Datum för införande:

The List does not contain any Substances.
Beslut IUCLID-datauppsättning  
206-203-2
307-55-1
19-dec-2012
vPvB (Article 57e)
Details
262-967-7
61788-32-7
27-jun-2018
vPvB (Article 57e)
Details
473-390-7
-
17-jan-2023
vPvB (Article 57e)
Details
204-927-3
129-00-0
15-jan-2019
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
-
266-028-2
65996-93-2
13-jan-2010
Carcinogenic (Article 57a)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
201-581-5
85-01-8
15-jan-2019
vPvB (Article 57e)
Details
PFHxS
show/hide
ammonium perfluorohexane-1-sulphonate EG-nr : 269-511-6 | CAS-nr : 68259-08-5
perfluorohexane-1-sulphonic acid EG-nr : 206-587-1 | CAS-nr : 355-46-4
potassium perfluorohexane-1-sulphonate EG-nr : 223-393-2 | CAS-nr : 3871-99-6
-
-
07-jul-2017
vPvB (Article 57e)
Details
show/hide
Perfluoroheptanoic acid EG-nr : 206-798-9 | CAS-nr : 375-85-9
Sodium perfluoroheptanoate EG-nr : 243-518-4 | CAS-nr : 20109-59-5
Ammonium perfluoroheptanoate EG-nr : 228-098-2 | CAS-nr : 6130-43-4
potassium perfluoroheptanoate EG-nr : - | CAS-nr : 21049-36-5
-
-
17-jan-2023
Toxic for reproduction (Article 57c)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Equivalent level of concern having probable serious effects to human health (Article 57(f) - human health)
Equivalent level of concern having probable serious effects to the environment (Article 57(f) - environment)
Details
276-745-2
72629-94-8
19-dec-2012
vPvB (Article 57e)
Details
show/hide
Phenol, methylstyrenated EG-nr : 270-966-8 | CAS-nr : 68512-30-1
700-960-7
-
23-jan-2024
vPvB (Article 57e)
Details
D4
209-136-7
556-67-2
27-jun-2018
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
UVCB substances consisting of more than or equal to 80% linear chloroalkanes with carbon chain lengths within the range from C14 to C17
show/hide
di-, tri- and tetrachlorotetradecane EG-nr : - | CAS-nr : -
Alkanes, C14-17, chloro EG-nr : 287-477-0 | CAS-nr : 85535-85-9
Tetradecane, chloro derivs. EG-nr : - | CAS-nr : 198840-65-2
Alkanes, C14-16, chloro EG-nr : - | CAS-nr : 1372804-76-6
-
-
08-jul-2021
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
206-803-4
376-06-7
19-dec-2012
vPvB (Article 57e)
Details
218-165-4
2058-94-8
19-dec-2012
vPvB (Article 57e)
Details
205-912-4
206-44-0
15-jan-2019
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
D6
208-762-8
540-97-6
27-jun-2018
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
D5
208-764-9
541-02-6
27-jun-2018
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
205-923-4
218-01-9
15-jan-2018
Carcinogenic (Article 57a)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
223-445-4
3896-11-5
23-jan-2024
vPvB (Article 57e)
Details
214-604-9
1163-19-5
19-dec-2012
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
201-247-9
80-07-9
14-jun-2023
vPvB (Article 57e)
Details
show/hide
Bis(2-ethylhexyl) tetrabromophthalate EG-nr : 247-426-5 | CAS-nr : 26040-51-7
-
-
17-jan-2023
vPvB (Article 57e)
Details
205-916-6
207-08-9
15-jan-2019
Carcinogenic (Article 57a)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
205-883-8
191-24-2
27-jun-2018
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
200-028-5
50-32-8
20-jun-2016
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Toxic for reproduction (Article 57c)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
200-280-6
56-55-3
15-jan-2018
Carcinogenic (Article 57a)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
-
292-604-8
90640-82-7
13-jan-2010
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
-
295-278-5
91995-17-4
13-jan-2010
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
-
295-275-9
91995-15-2
13-jan-2010
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
-
292-603-2
90640-81-6
13-jan-2010
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
-
292-602-7
90640-80-5
13-jan-2010
Carcinogenic (Article 57a)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
287-476-5
85535-84-8
28-okt-2008
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
201-329-4
81-15-2
28-okt-2008
vPvB (Article 57e)
Details
covering any of the individual stereoisomers of [1] and [2] or any combination thereof
show/hide
-
-
15-jun-2015
vPvB (Article 57e)
Details
223-346-6
3846-71-7
17-dec-2014
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
253-037-1
36437-37-3
17-dec-2015
vPvB (Article 57e)
Details
221-573-5
3147-75-9
23-jan-2024
vPvB (Article 57e)
Details
247-384-8
25973-55-1
17-dec-2014
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
223-383-8
3864-99-1
17-dec-2015
vPvB (Article 57e)
Details
covering any of its individual anti- and syn-isomers or any combination thereof
-
-
15-jan-2018
vPvB (Article 57e)
Details
253-692-3
37853-59-1
17-jan-2023
vPvB (Article 57e)
Details
246-677-8
25155-23-1
16-dec-2013
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
213-934-0
1067-53-4
17-jan-2022
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
204-118-5
115-96-8
13-jan-2010
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
235-252-2
12141-20-7
19-dec-2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
222-979-5
3687-31-8
19-dec-2011
Carcinogenic (Article 57a)
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
215-290-6
1319-46-6
19-dec-2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
235-380-9
12202-17-4
19-dec-2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
201-075-4
78-00-2
19-dec-2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
235-541-3
12267-73-1
18-jun-2010
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details

Export search results to: