Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Lämna in ansökan


Skapa ett konto i Reach-IT om du inte har ett. Har du ett konto ska du se till att kontots information är aktuell.

Observera att Echa fastställer ansökningsavgiften utifrån den företagsstorlek som har angetts i Reach-IT.
 

Följ nedanstående steg om du ingår i en grupp av sökande, dvs. om ni gör en gemensam ansökan. Om du inte deltar i en gemensam ansökan hoppar du över det här steget och går direkt till punkt 3.

En detaljerad beskrivning av de olika stegen finns i motsvarande handbok.

afa


Skapa ett IUCLID-underlag

Följ instruktionerna i handboken. 


 

Lämna din ansökan via Reach-IT

Vi rekommenderar att du lämnar in ansökan under någon av de första dagarna i inlämningsperioden. På så sätt minskar du risken för att missa periodens sistadatum, om det skulle bli så att du underkänns vid kontrollen av verksamhetsregler.

Följ instruktionerna i handboken. För gemensamma ansökningar måste detta utföras av den inlämnande parten.


Färdigställa den översiktliga informationen om användningar

När godkänt resultat har uppnåtts vid kontroll av verksamhetsreglerna och innan fakturan skickas, granskar Echa den föreslagna ”korta formuleringen” för den översiktliga informationen om användningar som ska publiceras på Echas webbplats.

När en första version av den korta formuleringen har fastställts av Echa har du möjlighet att kommentera formuleringsförslaget före ett visst datum. Baserat på dina kommentarer färdigställer Echa en slutgiltig version av den korta formuleringen och låter dig ta del av den.

Meddelanden om den korta formuleringen för den översiktliga informationen om användningar, samt faktura, skickas till dig via Reach-IT.

Betala senast det datum som anges på fakturan

 

Kontroll av verksamhetsregler, senaste ansökningsdatum och faktura

Verksamhetsreglerna är en uppsättning förutsättningar som måste vara uppfyllda innan Echa kan fastställa att ansökan kan hanteras korrekt och att det är möjligt att genomföra de tillsynsförfaranden som krävs. Observera att en godkänd kontroll av att verksamhetsreglerna endast betyder att dokumentationen kan godkännas för behandling, inte att den är fullständig.

När kontrollerna har utförts beräknar Echa en ansökningskostnad och skickar fakturan. För att övergångsbestämmelserna enligt artikel 58.1 c ii i Reachförordningen ska kunna tillämpas måste ansökan lämnas till Echa i god tid före det sista ansökningsdatumet, så att det finns möjlighet att på nytt lämna in ansökan före det sista ansökningsdatumet  om det skulle hända att verksamhetsreglerna underkänns vid kontrollen (mer information finns i Frågor och svar nr 571 och 572 ). Avgiften måste betalas senast det datum som anges på fakturan.

Kontroll av små och medelstora företag

Villkoren för kontroll av små och medelstora företag i tillståndsansökningsprocessen är samma som i registreringsprocessen. När tillståndsavgiften har tagits emot verifierar Echa storlekskategorin för företag som påstår sig vara berättigade till avgiftsnedsättning. Echa kommer att ta ut en administrationsavgift från registranter som felaktigt har påstått sig vara berättigade till avgiftsnedsättning. Om Echa drar slutsatsen att ett företag är större än vad som hävdas när företaget ansöker om tillstånd enligt Reach är företaget skyldigt att utöver administrationsavgiften betala mellanskillnaden för tillståndsavgiften. 

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2