Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Ta reda på om du omfattas av krav på tillstånd

För att kunna ta reda på om din verksamhet omfattas av krav på tillstånd måste du ha överblick över alla ämnen och användningar som förekommer i verksamheten.

Ämnen som faller under beteckningen ”ämnen som inger mycket stora betänkligheter” (SVHC-ämnen) finns i tillståndsförteckningen (bilaga XIV) och får inte användas eller släppas ut på marknaden efter det specificerade slutdatumet, om det inte finns tillstånd för användningen eller om användningen undantas från tillståndskravet.

För att ta reda på om din verksamhet omfattas av krav på tillstånd kontrollerar du om något av de ämnen som ni använder eller släpper ut på marknaden ingår i tillståndsförteckningen. Om era ämnen ingår i tillståndsförteckningen ska du kontrollera att verksamhetens användningar inte är undantagna från kravet på tillstånd (exempel på undantagna användningar är intermediärer och vetenskaplig forskning och utveckling). 

Ta reda på om du omfattas av krav på tillstånd

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live1