Večjezikovna praksa

Agencija ECHA objavlja večino svojih spletnih vsebin in dokumentov javnega značaja (kot so denimo smernice, praktični vodniki, informativni bilteni, informativni letaki ter svoje sklepe za splošno uporabo) v vseh uradnih jezikih EU Ne prevaja pa sporočil za javnost, novic, pogosto posodobljenih vsebin spletnih in družbenih omrežij ter informacij iz podatkovnih zbirk ali zapletenih besedil regulativnih znanstvenih smernic.

Agencija po potrebi organizira tudi posvetovanja, da bi pridobila povratne informacije interesnih skupin in zbrala znanstvene informacije za regulativne postopke. V zvezi s posvetovanji, ki so namenjena določeni skupini deležnikov, posvetovanje izvede v jeziku/jezikih, ki bi moral takšnim deležnikom omogočiti, da zagotovijo zahtevane prispevke in informacije. V zvezi s posvetovanji, namenjenimi širokemu občinstvu, v vseh uradnih jezikih EU objavlja (i) novičke, s katerim javnost obvešča o začetku posvetovanja, in ii) povzetek vsakega takega posvetovanja (v katerem so pojasnjeni ozadje, cilji in informacije, ki se zahtevajo).

Odgovori na obe vrsti posvetovanj se lahko predložijo v katerem koli uradnem jeziku EU.

Do prevodov lahko dostopate na tem spletišču tako, da spremenite privzeti jezik v spustnem meniju, ki se prikaže v zgornjem desnem kotu na posamezni spletni strani. Prevedeni dokumenti so na voljo tudi v knjižnici dokumentacije, v kateri jih lahko razvrstite glede na vrsto ali kategorijo.

Dokumente in spletne strani agencije ECHA prevaja Prevajalski center za organe Evropske unije s sedežem v Luxembourgu, ki zagotavlja prevajalske storitve vsem agencijam EU.

Posamezni sklepi agencije ECHA in druge zahteve, povezane z informacijami, ki so vsebovane v registracijski dokumentaciji oziroma se nanašajo nanjo, so na voljo v jeziku te dokumentacije, kot to določa uredba o uporabi jezikov (Uredba št. 1 iz leta 1958, kakor je bila naknadno spremenjena). Če so na razpolago zadostna sredstva, lahko agencija ECHA izjemoma zagotovi vljudnostni prevod tovrstnih besedil.

Uradni jeziki EU so angleščina, bolgarščina, češčina, danščina, estonščina, finščina, francoščina, grščina, hrvaščina, irščina, italijanščina, latvijščina, litovščina, madžarščina, malteščina, nemščina, nizozemščina, poljščina, portugalščina, romunščina, slovaščina, slovenščina, španščina in švedščina.