Večjezikovna praksa

Agencija ECHA objavlja večino svojih spletnih vsebin in dokumentov javnega značaja (kot so denimo smernice, praktični vodniki, informativni bilteni,  priročniki za IT, informativni letaki ter svoje splošne sklepe v vseh uradnih jezikih EU. Ne zagotavlja pa prevodov novic, pogosto posodobljenih spletnih vsebin in informacij iz podatkovnih zbirk ali kompleksnih besedil regulatornih znanstvenih smernic.

Do prevodov lahko dostopate na tem spletišču tako, da spremenite privzeti jezik v spustnem meniju, ki se prikaže v zgornjem desnem kotu na posamezni spletni strani. Prevedeni dokumenti so na voljo tudi v knjižnici dokumentacije, kjer jih lahko razvrstite glede na vrsto ali kategorijo.

Dokumente in spletne strani agencije ECHA prevaja Prevajalski center za organe Evropske unije s sedežem v Luxembourgu, ki zagotavlja prevajalske storitve vsem agencijam EU.

Posamezni sklepi agencije ECHA in druge informacije, ki so vsebovane v registracijski dokumentaciji oziroma se nanašajo nanjo, so na voljo v jeziku registracijske dokumentacije v skladu z uredbo o jezikih (Uredba št. 1 iz leta 1958, kakor je bila naknadno spremenjena). Če so na razpolago zadostna sredstva, lahko agencija ECHA izjemoma zagotovi vljudnostni prevod tovrstnih besedil.

Uradni jeziki EU so: angleščina, bolgarščina, češčina, danščina, estonščina, finščina, francoščina, grščina, hrvaščina, irščina, italijanščina, latvijščina, litovščina, madžarščina, malteščina, nemščina, nizozemščina, poljščina, portugalščina, romunščina, slovaščina, slovenščina, španščina in švedščina.