Poizvedba

Informacije o dostopnih preskusih in študijah

Vsak vlagatelj, ki namerava opraviti preskuse ali študije, ki vključujejo vretenčarje, mora za svoje vloge za izdajo dovoljenja na podlagi uredbe o biocidnih proizvodih, vložiti pri agenciji ECHA poizvedbo prek registra R4BP 3. Namen poizvedbe je ugotoviti, ali so bili taki preskusi ali študije že predloženi na podlagi uredbe o biocidnih proizvodih ali predhodne direktive o biocidnih proizvodih. Ta poizvedba ni obvezna za podatke, ki vključujejo preskuse, ki se ne izvajajo na vretenčarjih.

Poizvedba je pogoj za sprožitev spora zaradi izmenjave podatkov (v zvezi s študijami vretenčarjev ali nevretenčarjev) pri agenciji ECHA, vključno s primeri, ko morebitni vlagatelj že pozna lastnika oziroma lastnike podatkov ali ko so se pogajanja že začela.

Če so bili taki preskusi ali študije predloženi, bo agencija ECHA vlagatelju dala kontaktne podatke o predložitelju podatkov. Ti podatki se bodo pridobili iz dokumentacije, predložene na podlagi predhodne direktive o biocidnih proizvodih in uredbe o biocidnih proizvodih. Agencija ECHA ne bo posredovala informacij o posameznih preskusih in študijah.

Varstvo podatkov/podatki, ki jih uporabijo poznejši vlagatelji

Če je zadevno obdobje za varstvo podatkov poteklo, se agencija ECHA lahko strinja, da se poznejši vlagatelji lahko sklicujejo na podatke iz prvotne vloge.

Categories Display

Označeno kot:

(kliknite na oznako za zadevno vsebino)