Zainteresirane strani

Vse organizacije in posamezniki, ki se zanimajo za predpise o kemikalijah ali jih ti zadevajo, se štejejo za interesne skupine naše agencije in so vabljeni k sodelovanju pri našem delu.

Zavezani smo odprtosti in preglednosti, pomemben del tega pa je tudi redni dvostranski dialog z interesnimi skupinami. Zato jih vključujemo v številne dejavnosti in celo v postopke odločanja.

Kako lahko sodelujete?

Agencija ECHA prek celega leta organizira več prireditev in delavnic, na katerih lahko pogosto sodelujete v dvostranskih razpravah z  osebjem agencije. Največja letna prireditev, ki se je lahko brezplačno udeležijo vse interesne skupine, so dnevi interesnih skupin. Naše prireditve lahko pogosto spremljate tudi prek spleta. Agencija prek celega leta organizira tudi spletne seminarje o različnih temah, ki so na voljo vsem in so brezplačni.

Agencija organizira veliko javnih posvetovanj, pri čemer poziva in spodbuja interesne skupine, naj v zvezi z njimi predložijo povratne informacije. Ta javna posvetovanja so objavljena na spletišču agencije ECHA in v tedenskem e-biltenu.

 

Pooblaščene organizacije interesnih skupin

Agencija ECHA sodeluje s številnimi krovnimi organizacijami z različnih področij in sektorjev, ki so dejavne na ravni EU in reprezentativne na področju svojih pristojnosti. Te pooblaščene organizacije interesnih skupin prispevajo svoje znanje in agenciji pomagajo doseči širše občinstvo. Če želite razpravljati o posamezni temi, se lahko vedno obrnete na organizacijo, ki predstavlja vaše interesno področje.

 

 

Image

Kako lahko postanete pooblaščena organizacija interesnih skupin?

Če svoje področje pristojnosti predstavljate na ravni EU in bi radi tesneje sodelovali z nami, predložite vlogo za pridobitev statusa pooblaščene organizacije interesnih skupin. 

Več

 

Image

Sodelovanje s pooblaščenimi interesnimi skupinami

Sodelovanje s pooblaščenimi organizacijami interesnih skupin prispeva k učinkovitemu pretoku informacij z zadevnega področja do agencije in obratno. 

Več

 

Image

Pooblaščene interesne skupine agencije ECHA

To je seznam trenutnih pooblaščenih interesnih skupin.

Več

 

Image

Podpora pooblaščenih interesnih skupin

Na tej strani so povezave do orodij, informacij in smernic, ki so javno dostopni in brezplačni.

Več

 

Categories Display

Označeno kot:

(kliknite na oznako za zadevno vsebino)