Delavnica za pooblaščene organizacije interesnih skupin

Delavnice za pooblaščene organizacije interesnih skupin so platforme za strateške razprave med agencijo ECHA in našimi pooblaščenimi interesnimi skupinami. Tem omogočajo, da podajo svoje mnenje o naših delovnih načrtih in prihodnjih prednostnih nalogah. Teme za posamezne delavnice se določijo na podlagi povratnih informacij, ki jih pošljejo pooblaščene organizacije interesnih skupin, in drugih prednostnih področij, ki jih pred posamezno delavnico določi agencija ECHA. 

 
Letne delavnice se lahko udeležijo vse pooblaščene organizacije interesnih skupin.

Categories Display

Označeno kot:

(kliknite na oznako za zadevno vsebino)