Sodelovanje s pooblaščenimi organizacijami interesnih skupin

Sodelovanje s pooblaščenimi organizacijami interesnih skupin prispeva k učinkovitemu pretoku informacij z zadevnega področja do agencije ECHA in obratno. Pooblaščene organizacije interesnih skupin lahko delo agencije ECHA podpirajo prek različnih organov in mrež.

Interesne skupine naj navedejo, pri katerih organih ali mrežah bi želele sodelovati. Zaradi omejenega števila sedežev in zagotavljanja uravnotežene zastopanosti različnih panog interesnih skupin so opazovalci izbrani s seznama zainteresiranih organizacij interesnih skupin. Na voljo so tudi dejavnosti, kot sta delavnica za pooblaščene interesne skupine ali mreža za obveščanje, pri katerih lahko sodelujejo vse pooblaščene organizacije interesnih skupin.

Pooblaščene interesne skupine lahko izrazijo interes za sodelovanje pri naslednjih organih in mrežah:

Categories Display

Označeno kot:

(kliknite na oznako za zadevno vsebino)