Mreža komunikatorjev

V tej mreži sodelujejo predstavniki za komunikacijo agencije ECHA in pooblaščenih organizacij interesnih skupin, ki si izmenjujejo načrte in razpravljajo o sinergijah v komunikacijskih dejavnostih.  

Cilji mreže so:

1. izmenjava dobrih praks za boljšo komunikacijo;

2. medsebojna pomoč v zvezi s pridobivanjem in posredovanjem novih informacij, za katere obstaja skupni interes;

3. združevanje strokovnega znanja in izkušenj članov mreže v okviru skupnih komunikacijskih projektov.

Pooblaščene interesne skupine prejmejo vabilo k sodelovanju pri dejavnostih mreže, vendar morajo v svoji organizaciji najprej imenovati kontaktno osebo, odgovorno za komunikacijo. To osebo je mogoče imenovati ob predložitvi vloge za pridobitev statusa pooblaščene interesne skupine ali s posodobitvijo obrazca za posodabljanje kontaktnih podatkov.

ASO Communicators' Networks meetings

 

Date Minutes
19/10/2017 [PDF]  [EN]
20/10/2016 [PDF]  [EN]
08/10/2015 [PDF]  [EN]
08/05/2015 [PDF]  [EN]
10/10/2014 [PDF]  [EN]
24/03/2014 [PDF]  [EN]
28/11/2013 [PDF]  [EN]
23/09/2013 [PDF]  [EN]
13/05/2013 [PDF]  [EN]

Categories Display

Označeno kot:

(kliknite na oznako za zadevno vsebino)