Mednarodno sodelovanje

Čeprav se Evropska unija ponaša z najbolj ambiciozno zakonodajo na svetu, pa ni edina, ki si prizadeva zmanjševati tveganja in zagotoviti varnejšo uporabo kemikalij. Regulatorni organi se lahko veliko naučijo drug od drugega in sodelujejo pri usklajevanju upravljanja kemikalij v različnih delih sveta. Agencija ECHA si izmenjuje izkušnje s čedalje večjim številom regulatornih organov v državah, ki sprejemajo zakone o kemikalijah, podobne zakonskim določbam v uredbah REACH in CLP ter uredbi o biocidih in uredbi o postopku soglasja po predhodnem obveščanju. Dejavnosti agencije prispevajo k izboljšanju kakovosti predloženih podatkov ter razvrščanja in označevanja kemikalij, kar omogoča njihovo varno proizvodnjo in uporabo, tretjim državam pa pomaga prepoznati problematične kemikalije in ukrepati v zvezi z njimi.

Mednarodne dejavnosti agencije ECHA so osredotočene na naslednjih pet področij:

  • delo, povezano z OECD
  • večstransko delo na področju varnosti kemikalij
  • podpora pri politikah EU na področju zunanjih odnosov
  • sodelovanje s sorodnimi regulatornimi organi
  • ozaveščanje v ključnih državah zunaj EU

Sodelovanje agencije ECHA z državami zunaj EU

Categories Display

Označeno kot:

(kliknite na oznako za zadevno vsebino)