Države članice in pristojni organi

Sodelovanje z državami članicami

Agencija ECHA tesno sodeluje z državami članicami Evropske unije in državami Evropskega gospodarskega prostora (EGP), tj. Norveško, Islandijo in Lihtenštajnom.

Predstavniki držav članic so člani upravnega odbora agencije ECHA, njenih odborov, foruma in številnih mrež. Države EGP v teh organih in mrežah sicer sodelujejo, a nimajo pravice glasovanja. Pristojni organi držav članic z agencijo sodelujejo pri različnih postopkih.

Pristojni organi držav članic

Pristojni organi, imenovani v skladu z različnimi uredbami EU s področja delovanja agencije ECHA, so partnerji agencije v državah članicah. Mnogi med njimi so ministrstva ali agencije s področja varstva okolja. Nekatere države so to odgovornost dodelile organizacijam s področja financ, zdravstva ali dela.

Agencija ECHA v številnih postopkih tesno sodeluje s pristojnimi organi, pri čemer si z državami članicami izmenjuje informacije ter jim zagotavlja pomoč in usposabljanje.

Kontaktna točka agencije ECHA glede zadev, povezanih z državami članicami, je: msca(at)echa.europa.eu.

Categories Display

Označeno kot:

(kliknite na oznako za zadevno vsebino)


Route: .live2