Mreža uradnikov za varnost

Mreža varnostnih uradnikov (Security Officers' Network, SON) je bila ustanovljena leta 2007 kot podskupina nekdanje delovne skupine Evropske komisije za praktične priprave na uredbo REACH.

Mreža varnostnih uradnikov je mreža strokovnjakov iz pristojnih organov držav članic, pooblaščenih nacionalnih institucij, Evropske komisije in Sveta evropske kemijske industrije (CEFIC). Mreža svetuje agenciji ECHA o varnostnih vprašanjih v zvezi z varno izmenjavo informacij o uredbah REACH in CLP med agencijo ECHA, pristojnimi organi držav članic, pooblaščenimi nacionalnimi institucijami in Evropsko komisijo.

Upravni odbor agencije ECHA je mreži varnostnih uradnikov dodelil formalno vlogo pri proučevanju varnostnih zahtev, doseganju dogovora o vseh odstopanjih in pripravi revizijskih smernic v zvezi z varnostjo. Mreža varnostnih uradnikov na podlagi strokovnega znanja, ki ga ima na voljo, zagotavlja tudi splošne nasvete o izmenjavi informacij v skladu z uredbama REACH in CLP, zlasti o varnostnih vprašanjih v zvezi z orodji informacijske tehnologije, kot so REACH-IT, RIPE in CIRCA. Poleg tega je platforma za izmenjavo najboljših praks in vzajemnega učenja.

Mreža varnostnih uradnikov se sestane od enkrat do dvakrat na leto. Agencija ECHA zagotavlja storitve sekretariata mreže in jo tudi usklajuje. Varnostni uradniki so pristojni za obveščanje svojih zadevnih organizacij o razpravah in odločitvah, sprejetih na sestankih mreže varnostnih uradnikov.

Categories Display

Označeno kot:

(kliknite na oznako za zadevno vsebino)