Comitetul pentru analiză socio-economică

Comitetul pentru analiză socio-economică (CASE) elaborează avizele ECHA în legătură cu impactul socio-economic al posibilelor acțiuni legislative privind substanțele chimice în cadrul următoarelor procese REACH. Deciziile finale sunt luate de Comisia Europeană.

 

Restricționarea 

Comitetul evaluează impactul socio-economic al restricționării propuse cu privire la producerea, introducerea pe piață sau utilizarea unei substanțe. Aceasta include evaluarea observațiilor și a analizelor socio-economice prezentate de terți.
 

Autorizarea 

CASE evaluează factorii socio-economici, precum și disponibilitatea, adecvarea și fezabilitatea tehnică a alternativelor asociate utilizărilor unei substanțe la momentul depunerii unei cereri de autorizare. Se evaluează și contribuțiile terților la cererea de autorizare.
 

Solicitările directorului executiv al ECHA

La solicitarea directorului executiv al ECHA, CASE emite avize referitoare la valențele socio-economice ale oricăror alte aspecte legate de siguranța substanțelor ca atare, în preparate sau în articole.
De asemenea, CASE oferă sprijin științific pentru îmbunătățirea cooperării dintre Comunitate, statele sale membre, organizațiile internaționale și țările terțe în ceea ce privește siguranța substanțelor, și participă activ la activități de asistență tehnică și de consolidare a capacităților cu privire la buna gestionare a produselor chimice în țările în curs de dezvoltare.
 

Componență

Membrii CASE sunt numiți de Consiliul de administrație al ECHA din rândul candidaților nominalizați de statele membre, pentru un mandat de trei ani cu posibilitate de reînnoire.
 
 
 

Categories Display

Etichetate ca:

(faceți clic pe etichetă pentru a căuta conținut relevant)